05-11-2018

19115 od 5 lat!

19115 od 5 lat!

Coraz częściej mieszkańcy korzystają z Miejskiego Centrum Kontaktu 19115. Od początku istnienia systemu, obsłużyliśmy ponad 83 tys. zgłoszeń, z czego 26,5 tys. w 2018 roku.

Codziennie do Zarządu Dróg Miejskich wpływa 90 zgłoszeń. Najczęściej dotyczą awarii oświetlenia, sygnalizacji czy wykruszeń na jezdniach. Dzięki interwencjom mieszkańców awarie są szybciej usuwane, a komfort korzystania z dróg z roku na rok poprawia się.

Październik był rekordowym miesiącem pod względem liczby zgłoszeń, jakie wpłynęły do ZDM – 3015. We wcześniejszych miesiącach było podobnie – 2660 zgłoszeń, w sierpniu 2549, w lipcu 2410 czy w czerwcu 2476. Obsługą zgłoszeń w ZDM zajmuje się zespół ok. 80 osób – Pogotowia Drogowego, koordynatorów 19115 oraz pracowników merytorycznych z 10 wydziałów w zależności, od tematu zgłoszenia.

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115 wystartowało 4 listopada 2013 roku. Zarząd Dróg Miejskich jako jedna z kilku jednostek miejskich od początku uczestniczył w tym projekcie. Obecnie w systemie jest 70 jednostek miejskich. Większość zgłoszeń, które trafiają do ZDM dotyczy awarii czy interwencji.

Zgłoszenia najlepiej kierować za pośrednictwem aplikacji 19115, dostępnej na smartfony lub pod numerem telefonu 19115 (opłata standardowa wg stawki operatora), za pośrednictwem portalu warszawa19115.pl, adresu mailowego kontakt@um.warszawa.pl lub czatu warszawa19115.pl/web/portal/chat.

 

 

 

 

 

 

Powered by Projectic.pl