68. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

26-07-2012

68. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego za 6 dni, obchody już od dziś, czyli rocznica na stołecznych drogach.

Główne uroczystości związane z 68. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego odbędą się w najbliższą środę, jednakże już dziś na Bemowie pierwsze wydarzenia z tym związane, a w sobotę Bieg Powstania Warszawskiego. 

Organizator: Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy (Wydział Kultury) 

 26 lipca, godz. 17.15

     Uroczystości patriotyczne z okazji 68. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

 • godz. 17.15 – składanie kwiatów – przed tablicą upamiętniającą Powstańców Obwodu AK „Żywiciel” poległych w rejonie Boernerowa usytuowaną u zbiegu ulic Grotowskiej i Westerplatte,
 • godz. 18.00 – msza św. w intencji Powstańców w kościele pw. M. Boskiej Ostrobramskiej,
  ul. Kaliskiego 49, we mszy uczestniczy Chór Bemcanto

28 lipca, godz. 18.00 – 24.00

     Bieg Powstania Warszawskiego

 • miasteczko startowe będzie zlokalizowane na ulicy Konwiktorskiej, gdzie będzie również start i meta biegu.
 • Sam bieg rozpocznie się o godzinie 21.00 i zostanie przeprowadzony dwiema pętlami na następującej trasie: Start Konwiktorska – Bonifraterska – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Karowa – Wybrzeże Kościuszkowskie – Wybrzeże Gdańskie – Romana Sanguszki – Konwiktorska.
 • Wymienione ulice będą wyłączone z ruchu tylko na czas biegu, za wyjątkiem ulicy Konwiktorskiej. Ta będzie zamknięta przez cały czas trwania imprezy.

31 lipca

     Plac Krasińskich i Katedra Polowa Wojska Polskiego

 • całodobowy, obustronny zakaz parkowania na ulicy Długiej na odcinku od Miodowej do Jana Kilińskiego, na ulicy Bonifraterskiej od Placu Krasińskiego do Świętojerskiej
 • zakaz ruchu w godzinach do 12.00 do 24.00 na ulicy Długiej na odcinku od Miodowej do Jana Kilińskiego, na ciągu ulicy Kapucyńskiej i Bonifraterskiej od ulicy Kapucyńskiej

1 sierpnia

     Grób Nieznanego Żołnierza

 • Wyłączenie z parkowania miejsc na ulicy Królewskiej od Marszałkowskiej do Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego po stronie Ogrodu Saskiego. Bezwzględny zakaz parkowania będzie obowiązywać na ulicy Wierzbowej od Aleksandra Fredry do Moliera, na ulicy Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza oraz na Placu Stanisława Małachowskiego.


  Pomnik Generała Stefana Roweckiego „Grota” przy Fryderyka Chopina

 • wyłączenie parkowania miejsc na wysokości pomnika w godzinach od 0.00 do 14.3

  Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej przy Jana Matejki

 • bezwzględny zakaz parkowania na ulicy Jana Matejki i ulicy Wiejskiej na odcinku od ul. Frascati do ulicy Pięknej
 • zakaz ruchu na ulicy Matejki na odcinku od Ambasady Kanady do ul. Wiejskiej oraz na ulicy Wiejskiej od ul. Frascati do ul. Pięknej (dopuszczenie ruchu autokarów z kombatantami).

  Pomnik „Gloria Victis”

 • zakaz ruchu indywidualnego na parkingu przy Cmentarzu Wojskowym z dopuszczeniem pojazdów ZTM i gości w godzinach od 13.00 do 21.30
 • zakaz parkowania na parkingu i zatoce postojowej przy bramie głównej cmentarza od strony ulicy Powązkowskiej w godzinach od 0.00 do 19.00
 • wyłączenie z ruchu ulicy Ostrowieckiej w godzinach od 13.00 do 19.00
 • wyłączenie z ruchu drogi rowerowej przylegającej do ogrodzenia cmentarza od strony al. Prymasa Tysiąclecia

5 sierpnia

     Pomnik Pomordowanych Mieszkańców Woli u zbiegu ulic Leszno i alei Solidarności

 • wyłączenie z ruchu ul. Leszno na odcinku od alei Solidarności do Skweru Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w godzinach od 16.30 do  19.30
 • zakaz parkowania na ulicy Leszno w pobliżu chodnika.
  We wszystkich miejscach będzie obowiązywać sekwencja znaków B-36 i T-24, czyli zakaz parkowania pod groźbą wywiezienia pojazdu na koszt właściciela.

Powered by Projectic.pl