Abonament mieszkańca w całości drogą elektroniczną - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

01-10-2021

Abonament mieszkańca w całości drogą elektroniczną

Abonament mieszkańca strefy płatnego parkowania od dziś można załatwić całkowicie przez internet. Zainteresowani nie muszą też osobiście odwiedzać Punktów Obsługi Pasażera ani okazywać oryginałów niezbędnych dokumentów.

Uprawniający do bezpłatnego parkowania w płatnej strefie abonament mieszkańca przysługuje osobie, która jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) i jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem auta. Wydawanie abonamentów odbywa się za pośrednictwem Punktów Obsługi Pasażera ZTM, gdzie należy okazać wszystkie niezbędne dokumenty i wnieść opłatę w zależności od rodzaju abonamentu – abonament rejonowy kosztuje 30 zł rocznie, zaś koszt abonamentu obszarowego wynosi 600 zł rocznie (można zapłacić w dwóch ratach po 300 zł).

Ze względu na pandemię koronawirusa i dużą liczbę zachorowań na COVID-19, jesienią 2020 r. działalność punktów została ograniczona. Mieszkańcom zaleciliśmy zdalne załatwianie spraw, m.in. związanych z przedłużeniem abonamentu (bez zmiany adresu i pojazdu) lub uzyskania nowego.

Aby ułatwić mieszkańcom załatwianie spraw związanych z abonamentem parkingowym, już na stałe umożliwiliśmy wnioskowanie o nowy taki dokument lub jego prolongatę przez internet. Ponadto usprawniliśmy przebieg całej procedury tak, aby w całości odbywała się zdalnie. Do tej pory wnioskujący zobligowani byli do przyjścia do jednego z punktów obsługi pasażerów Zarządu Transportu Miejskiego, żeby okazać oryginały niezbędnych dokumentów i potwierdzić tożsamość. Od 1 października 2021 r. nie jest to konieczne – zyskaliśmy nowe narzędzia techniczne do tego, aby zweryfikować tożsamość wnioskujących drogą elektroniczną.

Aby przedłużyć abonament lub uzyskać nowy, należy wysłać na adres abonamentzdomu@zdm.waw.pl:

1) wniosek zawierający swoje imię, nazwisko i datę urodzenia,

2) skan potwierdzenia dokonania opłaty abonamentowej i wszystkich niezbędnych dokumentów,

zgodnie ze szczegółową procedurą zawartą poniżej, w pliku „Abonament z domu – opis procedury” (zwanym dalej „Procedurą”).

Po weryfikacji płatności przez ZDM, wnioskodawca otrzyma informację o wydaniu abonamentu w ciągu 7 dni roboczych.

Abonament należy wykładać za szybą pojazdu.

Dokumenty z wnioskiem złożonym mailowo będą weryfikowane przez pracowników ZDM. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, wydany zdalnie abonament zostanie unieważniony.

Wszystkie osoby, które otrzymały abonament drogą elektroniczną, od 1 października nie są zobowiązane do stawienia się osobiście w jednym z punktów obsługi pasażerów ZTM z oryginałami niezbędnych dokumentów, aby potwierdzić tożsamość.

Zarządzenie w sprawie powierzenia czynności wydawania abonamentu mieszkańca w strefie płatnego parkowania m.st. Warszawy, które umożliwia przeprowadzenie w całości tego procesu drogą elektroniczną.

UWAGA

Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń, prosimy o wysyłanie tylko 1 maila z prośbą o wydanie abonamentu przez jednego wnioskodawcę. Wielokrotne wysyłanie wiadomości przez jedną osobę spowalnia procedurę wydawania abonamentu drogą elektroniczną.

DRUGA RATA ZA ABONAMENT

Drugą ratę za abonament mieszkańca w wysokości 300 zł należy wpłacić na nr rachunku bankowego 45 1030 1508 0000 0005 5005 9002. W „tytule przelewu” trzeba wpisać „Abonament – pojazd nr …….. II rata” (w miejsce kropek należy wpisać numer rejestracyjny pojazdu).

Jeżeli druga rata nie zostanie opłacona w terminie 7 dni przed upływem szóstego miesiąca ważności abonamentu, abonament mieszkańca zostanie zamknięty.

Pliki do pobrania

Powered by Projectic.pl