Abonament mieszkańca wyrobisz w POP ZTM - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

04-08-2020

Abonament mieszkańca wyrobisz w POP ZTM

Od 7 sierpnia wydawane są abonamenty mieszkańcom terenów na Woli i Pradze-Północ, które we wrześniu zostaną włączone do strefy płatnego parkowania.

Czym jest POP

Od kilku lat kierowcy mogą załatwić sprawy związane z abonamentem parkingowym w jednym z licznych punktów na terenie miasta. Są to Punkty Obsługi Pasażera prowadzone przez Zarząd Transportu Miejskiego. To dodatkowa funkcja punktów, które zajmują się przede wszystkim obsługą spraw związanych z komunikacją zbiorową. Dzięki temu do dyspozycji mieszkańców jest kilkanaście punktów zlokalizowanych w różnych dzielnicach i czynnych w dogodnych, zróżnicowanych godzinach. W Punktach Obsługi Pasażera ZTM można załatwić sprawy związane z wydawaniem abonamentów mieszkańca (wyrobienie abonamentu mieszkańca uprawniającego do parkowania w pobliżu miejsca zamieszkania, dokonanie opłaty za wydanie abonamentu gotówką lub kartą). Można też złożyć reklamacje (w formie pisemnej) dotyczące opłat dodatkowych za brak opłaty parkingowej. Reklamacje są następnie przekazywane do rozpatrzenia przez ZDM.

SPPN od 7 września

Od poniedziałku 7 września na terenie Woli i Pragi-Północ będzie obowiązywać rozszerzona Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN). Na Pradze nowa strefa obejmie kilkadziesiąt ulic (ok. 23 km), a na Woli blisko sto (ok. 45 km). Strefa jest stolicy i warszawiakom niezbędna. Ma przede wszystkim chronić potrzeby parkingowe lokalnej społeczności. W drugiej kolejności ma pozwalać na odpłatne parkowanie dojeżdżającym spoza Śródmieścia. Właśnie odpłatność ma wpływ na ograniczenie zainteresowania parkowaniem wśród przyjezdnych, zwiększając tym samym szanse na znalezienie miejsca parkingowego mieszkańcom z najbliższej okolicy.

Doświadczenia, analizy oraz dane z istniejącej SPPN potwierdzają, że wprowadzenie opłat zniechęca część kierowców do wjeżdżania do strefy. Skłania ich również do krótszego postoju, zwiększając rotację i ułatwiając znalezienie wolnego miejsca przyjezdnym oraz mieszkańcom. Druga grupa może skorzystać z zakupu abonamentu, uprawniającego do darmowego postoju w pobliżu miejsca zamieszkania.

Abonamenty od 7 sierpnia

Od piątku 7 sierpnia, umożliwiliśmy mieszkańcom obszaru rozszerzonej SPPN składanie wniosków o wydanie abonamentu mieszkańca. Sprawę będzie można załatwić w każdym z Punktów Obsługi Pasażera. Dwa z nich, na stacjach metra rondo ONZ oraz Trocka, jako leżące najbliżej tych terenów, zostały szczególnie przygotowane na przyjęcie zwiększonej liczby interesantów. Oba punkty otwarto 7 sierpnia i będą działać przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach 11:00 – 20:00. Do końca września na miejscu będą też dodatkowi pracownicy wydelegowani przez ZDM, którzy wspomogą obsługę punktów i zajmą się tylko sprawami związanymi z abonamentem mieszkańca.

Obecnie mapa parkomatów jest dostępna na stronie internetowej ZDM i obejmuje wszystkie urządzenia stojące na terenie aktualnie obowiązującej strefy płatnego parkowania. Od piątku, 7 sierpnia, na mapie dostępne są też informacje o planowanej lokalizacji parkomatów na terenach objętych rozszerzeniem strefy. Urządzenia nie będą do tego czasu jeszcze ustawione w terenie, ale ich lokalizacja została już ustalona. Dzięki temu na podstawie mapy można z wyprzedzeniem złożyć wniosek o abonament.

Przed wizytą sprawdź szczegóły

Cała procedura, niezbędne dokumenty, oraz inne ważne informacje są szczegółowo opisane w zakładce „Abonament mieszkańca” na stronie ZDM. Pracownicy POP służą fachową pomocą i udzielają wszystkich informacji. Niemniej zachęcamy każdego zainteresowanego do zapoznania się ze szczegółami przed wizytą w punkcie. Pozwoli to znacznie usprawnić proces wydawania abonamentu.
Grafika przedstawiająca listę Punktów Obsługi Pasażera wraz z ich godzinami otwarcia. Po kliknięciu w obrazek odnośnik przenosi czytającego do w pełni dostępnej cyfrowo strony, na której wszystkie punkty są szczegółowo opisane.

Powered by Projectic.pl