Abonament mieszkańca załatwisz drogą elektroniczną - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

03-11-2020

Abonament mieszkańca załatwisz drogą elektroniczną

Z powodu znacznego wzrostu zachorowań na COVID-19 w ostatnich dniach, ponownie jesteśmy zmuszeni wprowadzić szereg zmian i zaleceń dla mieszkańców, aby do minimum ograniczyć ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Przedłużenie lub uzyskanie nowego abonamentu mieszkańca, który uprawnia do bezpłatnego parkowania w płatnej strefie, od poniedziałku (2 listopada) jest możliwe również przez internet.

Abonament mieszkańca przysługuje osobie, która jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) i jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem auta. Wydawanie abonamentów odbywa się za pośrednictwem Punktów Obsługi Pasażera ZTM, gdzie należy okazać wszystkie niezbędne dokumenty i wnieść opłatę (30 zł).

W związku z epidemią koronawirusa i wzrostem zachorowań na COVID-19 w ostatnich dniach, działalność punktów została ograniczona. Aby jak najbardziej zminimalizować ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2, zachęcamy do zdalnego załatwienia sprawy związanej z przedłużeniem abonamentu (bez zmiany adresu i pojazdu) lub uzyskania nowego.

W tym celu należy wysłać na adres abonamentzdomu@zdm.waw.pl:

1) wniosek zawierający swoje imię, nazwisko i datę urodzenia,

2) skan potwierdzenia dokonania opłaty abonamentowej i wszystkich niezbędnych dokumentów,

zgodnie ze szczegółową procedurą zawartą poniżej, w pliku „Abonament z domu – opis procedury” (zwanym dalej „Procedurą”).

Po weryfikacji płatności przez ZDM, wnioskodawca otrzyma informację o wydaniu abonamentu.

Abonament wydany drogą mailową jest widoczny dla kontroli w systemie elektronicznym i dlatego nie trzeba go drukować i wykładać za szybą.

Dokumenty z wnioskiem złożonym mailowo będą weryfikowane przez pracowników ZDM. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, wydany zdalnie abonament zostanie unieważniony.

Wszystkie osoby, które otrzymają abonament drogą elektroniczną, będą zobowiązane do stawienia się osobiście w POP ZTM do 31 marca 2021 r. w celu okazania oryginałów niezbędnej dokumentacji i potwierdzenia tożsamości.

Wizyta w POP ZTM będzie również konieczna w innych niż wymienione w Procedurze przypadkach (np. abonament na pojazd zastępczy, zmiana listy parkomatów wyznaczających rejon abonamentu).

Zarządzenie w sprawie tymczasowego powierzenia czynności wydawania abonamentu mieszkańca w strefie płatnego parkowania m.st. Warszawy.

Pliki do pobrania

Powered by Projectic.pl