Abonament mieszkańca załatwisz drogą elektroniczną - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

18-03-2021

Abonament mieszkańca załatwisz drogą elektroniczną

Ze względu na nieustające zagrożenie wzrostu zachorowań na COVID-19, jesteśmy zmuszeni utrzymać wprowadzone jesienią 2020 r. zmiany i zalecenia dla mieszkańców, aby do minimum ograniczyć ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Możliwość przedłużenia lub uzyskania nowego abonamentu mieszkańca przez internet została wydłużona do 30 września 2021 r. - do tego dnia włącznie ważny jest abonament wydany drogą elektroniczną.

Uprawniający do bezpłatnego parkowania w płatnej strefie abonament mieszkańca przysługuje osobie, która jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) i jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem auta. Wydawanie abonamentów odbywa się za pośrednictwem Punktów Obsługi Pasażera ZTM, gdzie należy okazać wszystkie niezbędne dokumenty i wnieść opłatę (30 zł).

W związku z epidemią koronawirusa i wzrostem zachorowań na COVID-19, jesienią 2020 r. działalność punktów została ograniczona. Ponieważ wzrostu zachorowań na COVID-19 wciąż jest duże, zmiany podtrzymano – prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski wydał zarządzenie, które wydłuża możliwość wyrobienia nowego abonamentu mieszkańca przez internet do 30 września.

Aby jak najbardziej zminimalizować ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2, zachęcamy do zdalnego załatwienia sprawy związanej z przedłużeniem abonamentu (bez zmiany adresu i pojazdu) lub uzyskania nowego.

W tym celu należy wysłać na adres abonamentzdomu@zdm.waw.pl:

1) wniosek zawierający swoje imię, nazwisko i datę urodzenia,

2) skan potwierdzenia dokonania opłaty abonamentowej i wszystkich niezbędnych dokumentów,

zgodnie ze szczegółową procedurą zawartą poniżej, w pliku „Abonament z domu – opis procedury” (zwanym dalej „Procedurą”).

Po weryfikacji płatności przez ZDM, wnioskodawca otrzyma informację o wydaniu abonamentu. Przypominamy, że czas wyrobienia dokumentu zdalnie wynosi ok. 7 dni.

Abonament wydany drogą mailową jest widoczny dla kontroli w systemie elektronicznym i dlatego nie trzeba go drukować i wykładać za szybą.

Dokumenty z wnioskiem złożonym mailowo będą weryfikowane przez pracowników ZDM. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, wydany zdalnie abonament zostanie unieważniony.

Wszystkie osoby, które otrzymają abonament drogą elektroniczną, będą zobowiązane do stawienia się osobiście w jednym z 18 czynnych obecnie punktów obsługi pasażerów Zarządu Transportu Miejskiego (lista punktów) do 30 września 2021 r. w celu okazania oryginałów niezbędnej dokumentacji i potwierdzenia tożsamości.

Wizyta w POP ZTM będzie również konieczna w innych niż wymienione w Procedurze przypadkach (np. abonament na pojazd zastępczy, zmiana listy parkomatów wyznaczających rejon abonamentu).

Zarządzenie w sprawie tymczasowego powierzenia czynności wydawania abonamentu mieszkańca w strefie płatnego parkowania m.st. Warszawy.

Pliki do pobrania

Powered by Projectic.pl