Abonament mieszkańca załatwisz z domu - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

18-03-2020

Abonament mieszkańca załatwisz z domu

W związku ze stanem epidemii staramy się do minimum ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa. Przedłużenie i nowy abonament mieszkańca uprawniający do bezpłatnego parkowania w płatnej strefie można załatwić drogą elektroniczną.

Abonament mieszkańca przysługuje osobie, która jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) i jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem auta. Wydawanie abonamentów odbywa się za pośrednictwem Punktów Obsługi Pasażera ZTM, gdzie należy okazać wszystkie niezbędne dokumenty i wnieść opłatę (30 zł).

W związku z epidemią koronawirusa część punktów obsługi została zamknięta. Osoby, które chcą przedłużyć abonament (bez zmiany adresu i pojazdu) lub uzyskać nowy, zachęcamy do załatwienia abonamentu zdalnie.

W tym celu należy wysłać na adres abonamentzdomu@zdm.waw.pl:

1) wniosek zawierający swoje imię, nazwisko i datę urodzenia,

2) skan potwierdzenia dokonania opłaty abonamentowej i wszystkich niezbędnych dokumentów,

zgodnie ze szczegółową procedurą zawartą poniżej, w pliku: „Abonament z domu – opis procedury” (zwanym dalej „Procedurą”).

Po weryfikacji płatności przez ZDM, wnioskodawca otrzyma informację o wydaniu abonamentu.

Abonament wydany drogą mailową jest widoczny dla kontroli w systemie elektronicznym i dlatego nie trzeba go drukować i wykładać za szybą.

Dokumenty z wnioskiem złożonym mailowo będą weryfikowane przez pracowników ZDM. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, wydany zdalnie abonament zostanie unieważniony.

Wszystkie osoby, które otrzymają abonament drogą elektroniczną, będą zobowiązane do stawienia się osobiście w POP ZTM do końca czerwca 2020 r. w celu okazania oryginałów niezbędnej dokumentacji i potwierdzenia tożsamości.

Wizyta w POP ZTM będzie również konieczna w innych niż wymienione w Procedurze przypadkach (np. abonament na pojazd zastępczy, zmiana listy parkomatów wyznaczających rejon abonamentu).

Zarządzenie w sprawie tymczasowego powierzenia czynności wydawania abonamentu mieszkańca w strefie płatnego parkowania Miasta Stołecznego Warszawy.

 

 

Pliki do pobrania

Powered by Projectic.pl