Darmowe parkowanie dla pracowników szpitali i pogotowia - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

27-03-2020

Darmowe parkowanie dla pracowników szpitali i pogotowia

Pracownicy szpitali i pogotowia mający bezpośredni kontakt z pacjentem mogą bezpłatnie parkować w płatnej strefie. Dzięki temu łatwiej dotrą do pracy.

Zerową stawką opłaty objęci zostali pracownicy placówek szpitali i pogotowia zlokalizowanych na terenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, którzy mają bezpośredni kontakt z pacjentem.

Moja decyzja dotyczy nie tylko lekarzy i pielęgniarek, ale również obsługi: wszystkich tych, którzy mają kontakt z pacjentem. Ich praca jest w sytuacji epidemii najważniejsza. Doceniamy ich wkład i zaangażowanie, chcemy w ten sposób pomóc im dotrzeć do pracy – mówi Rafał Trzaskowski, Prezydent m.st. Warszawy.

Sytuacja w strefie płatnego parkowania jest stale monitorowana. W związku z kolejnymi ograniczeniami w poruszaniu się, coraz większa liczba miejsc jest zajęta przez pojazdy posiadające abonament mieszkańca. Łączna liczba abonamentów jest zbliżona do liczby miejsc w strefie, w związku z tym pula miejsc dostępnych dla pozostałych użytkowników jest znacznie mniejsza. Dzięki utrzymaniu opłat dla pozostałych kierowców, w rejonie szpitali łatwiej jest znaleźć wolne miejsce. Dzięki temu możliwe jest zwolnienie personelu medycznego z opłat za parkowanie.

Zniesienie opłaty dla wszystkich kierowców mogłoby przynieść efekt odwrotny od zamierzonego i utrudnić znalezienie wolnego miejsca osobom, które najbardziej go potrzebują.

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy, listę osób i pojazdów upoważnionych do zerowej stawki przygotowują kierownicy szpitali i placówek pogotowia. Taka lista po przekazaniu jej do ZDM zostanie uwzględniona przy prowadzonych kontrolach.

Decyzje dotyczące zasad płatnego parkowania są na co dzień domeną Rady m.st. Warszawy. Jednak w tej wyjątkowej sytuacji zdecydowałem się skorzystać z uprawnienia do podjęcia takiej decyzji w trybie zarządzenia, co pozwala wprowadzić ją w życie w trybie pilnym. Przedstawię tę decyzję do zatwierdzenia radnym na najbliższej sesji – wyjaśnia Rafał Trzaskowski.

Zmiany w parkowaniu

Przypominamy również o innych zmianach dotyczących parkowania wprowadzonych z powodu epidemii. W trosce o zdrowie pracowników kontrola opłat w okresie marzec-kwiecień była prowadzona wyłącznie zdalnie, za pomocą pojazdów wyposażonych w kamery. Z

Operator sieci parkomatów prowadzi dezynfekcję urządzeń. Przypominamy, że za parkowanie można zapłacić bez używania parkomatów: za pomocą aplikacji mobilnej, wiadomości SMS, kodów USSD lub komend telefonicznych IVR. Szczegóły na stronie: zdm.waw.pl/sprawy/parkowanie/oplata-za-postoj.

Szczegółowe informacje o procedurze

1. Zwolnienie z opłat dotyczy pracowników szpitali, oraz pracowników zespołów ratownictwa medycznego, usytuowanych w SPPN, realizujących zadania w bezpośrednim kontakcie z pacjentami, dojeżdżających w okresie epidemii wirusa SARS-CoV-2 samochodami prywatnymi do pracy w tych jednostkach.

2. Podstawą do zawieszenia pobierania opłat jest przysłanie na adres poczty elektronicznej Zarządu Dróg Miejskich: parkowanie@zdm.waw.pl wykazu zawierającego imiona i nazwiska pracowników szpitala lub zespołów ratownictwa medycznego oraz numery rejestracyjne ich prywatnych pojazdów – podpisanego przez kierownika jednostki kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku braku dysponowania przez kierownika kwalifikowanym podpisem elektronicznym dopuszcza się przesłanie kopii listy podpisanej przez kierownika.

3. Zawieszenie pobierania opłat obowiązuje od dnia następnego po przesłaniu ww. listy.

4. Informację dotyczącą tych zasad przekazujemy wszystkim placówkom kwalifikującym się do zawieszenia opłat.

 

Powered by Projectic.pl