28-09-2018

Decyzje na stoiska handlowe przed cmentarzami

Decyzje na stoiska handlowe przed cmentarzami

od 1 października br. zapraszamy po odbiór decyzji na zajęcie pasa drogowego pod stoiska handlowe przed cmentarzami, w okresie Dnia Wszystkich Świętych.

Decyzje można odbierać w siedzibie ZDM, przy ul. Chmielnej 120, w dniach 1-12 października 2018 roku w godz. 8.00-15.00. Po wskazanym wyżej terminie decyzje nieodebrane zostaną wysłane pocztą. Osoby odbierające decyzje, w imieniu innej osoby, powinny posiadać oryginalne pisemne upoważnienie do odbioru decyzji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, nazwy cmentarza i numeru PESEL osoby udzielającej upoważnienia.

Przypominamy, że w Zarządzie Dróg Miejskich nie funkcjonuje tradycyjna kasa. Opłaty za zajęcie pasa drogowego można uiszczać w opłatomatach zlokalizowanych w siedzibie ZDM – gotówką lub kartą. W celu usprawnienia wpłat, preferujemy użycie karty płatniczej.

Podstawą uzyskania przepustki na wjazd w rejonach cmentarzy jest posiadanie decyzji na zajęcie pasa drogowego pod stoisko handlowe.

Powered by Projectic.pl