Szukamy chętnych do obsługi parkingów podziemnych - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

21-11-2022

Szukamy chętnych do obsługi parkingów podziemnych

Ogłosiliśmy konkurs ofert na wydzierżawienie dwóch parkingów podziemnych. Chodzi o garaże pod pl. Krasińskich i ul. Waryńskiego, liczących łącznie 490 miejsc postojowych. Wybrani dzierżawcy będą obsługiwali obiekty przez niespełna 3 lata.

Zarząd Dróg Miejskich dysponuje dwoma parkingami podziemnymi do użytku publicznego. Oba dostępne są do parkowania krótkoterminowego, ale po uprzednim wykupieniu miesięcznego abonamentu można w nich zostawić auto także na dłuższy czas.

Pierwszy publiczny garaż zlokalizowany jest w sąsiedztwie Sądu Najwyższego. Mieści się pod pl. Krasińskich, od strony którego znajduje się wjazd. Maksymalnie może w nim jednocześnie zaparkować 407 samochodów, przy czym 47 miejsc postojowych przeznaczonych jest dla służb i pracowników miejskich jednostek. Drugi podziemny parking, liczący 130 miejsc postojowych, znajduje się pod ul. Waryńskiego – nad stropem stacji metra Politechnika. Wjeżdża się do niego z ul. Progi, od strony ul. Polnej.

Oba parkingi obsługiwane są przez podmioty zewnętrzne, wybrane w drodze przetargu. Obsługa polega na przyjmowaniu opłat za postój od kierowców, dokonywaniu przeglądów instalacji i urządzeń technicznych garaży, opłacaniu rachunków za media, a także przeprowadzaniu drobnych napraw, których koszt nie przekracza jednorazowo 6 tys. zł. Obecne umowy z dzierżawcami niebawem przestaną obowiązywać. Dlatego właśnie ogłosiliśmy postępowanie na wydzierżawienie garaży na kolejny okres – od 1 stycznia 2023 r. do 30 listopada 2025 r. Jedynym kryterium oceny złożonych ofert będzie wysokość comiesięcznego czynszu dzierżawczego. Kwota ta nie może być jednak niższa niż 39 tys. zł netto dla parkingu pod ul. Waryńskiego i 72 tys. zł netto dla parkingu pod pl. Krasińskich.

Zainteresowane firmy mogą:

  • złożyć ofertę na dzierżawę jednego z dwóch parkingów,
    LUB
  • złożyć ofertę na dzierżawę obu parkingów.

 

Ofertę należy złożyć najpóźniej do 2 grudnia (piątek) 2022 r. do godz. 15 w kancelarii Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Chmielnej 120 w Warszawie. Oferta musi być opatrzona odpowiednim dopiskiem – szczegóły w zamieszczonym poniżej pliku do pobrania „Zaproszenie do składania ofert – 2023-2025”. Zapytania dotyczące treści zaproszenia należy składać mailowo na adres w.krynski@zdm.waw.pl najpóźniej do 26 listopada (sobota) 2022 r. do godz. 15. Więcej informacji na temat przetargu można uzyskać pod numerem tel.: 22 55 89 349 od poniedziałku do piątku w godz. 8-15.

Remonty i usprawnienia

Parkingi podziemne pod pl. Krasińskich i ul. Waryńskiego zostały wybudowane jeszcze w latach 90. W ostatnim czasie, po upływie wielu lat, zdecydowaliśmy się przeprowadzić konieczne prace remontowe. W listopadzie 2020 r. parking pod ul. Waryńskiego zyskał nowe lampy i czujniki ruchu, detektory tlenku węgla, monitoring oraz instalację elektryczną. Jeszcze szerszy zakres prac przeprowadzony został w zeszłym roku pod pl. Krasińskich – tutaj wyremontowaliśmy nawierzchnię oraz uszczelniliśmy ściany i stropy, a także naprawiliśmy oświetlenie wjazdu na parking.

 

W tym roku oba garaże wyposażyliśmy w nowoczesny system kontroli dostępu. Kierowcy wjeżdżający na teren obiektów nie muszą już pobierać biletu, bo precyzyjne kamery automatycznie rozpoznają tablice rejestracyjne i otwierają barierę parkingową. System pozwala również na poprawę bezpieczeństwa – w przypadku zgłoszenia kradzieży kluczy do pojazdu czy karty parkingowej, operator ma możliwość wpisania samochodu na „czarną” listę, dzięki czemu auto nie zostanie wypuszczone przez system parkingowy.

Nowy system pozwolił również na synchronizację z elektronicznymi tablicami kierunkowymi. Pojazdy wjeżdżające i wyjeżdżające są precyzyjnie zliczane, a informacja natychmiast przesyłana do tablic rozmieszczonych w okolicach parkingów. Na parking pod pl. Krasińskich skierują nas cztery tablice, natomiast pod ul. Waryńskiego trzy. Dodatkowo, na jednym i na drugim obiekcie, zamontowaliśmy nowe tablice tuż nad wjazdem – tam również wyświetlana jest aktualna liczba wolnych miejsc.

Powered by Projectic.pl