Wdrażamy SPPN na Mokotowie - harmonogram prac [artykuł aktualizowany] - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Warszawa 19115 Miejskie Centrum Kontaktu

Wyszukiwarka

Menu główne

02-11-2022

Wdrażamy SPPN na Mokotowie – harmonogram prac [artykuł aktualizowany]

Trwają przygotowania do uruchomienia wraz z początkiem stycznia 2023 roku Strefy Płatnego Parkowania na Mokotowie. Wiąże się to ze zmianą organizacji ruchu na ulicach. Proces ten jest etapowany, aby ograniczyć utrudnienia.

Obecnie na Mokotowie strefa obejmuje 12 km dróg. Po rozszerzeniu będzie to 85 ulic, będących drogami publicznymi, o długości 40 km. Na wszystkich ulicach włączanych do strefy, musi zostać wprowadzona nowa organizacja ruchu. Wymaga to przygotowania dla każdej ulicy projektów czasowej (na okres robót) oraz stałej organizacji ruchu.

Po zatwierdzeniu projekty te są sukcesywnie wdrażane w terenie. Harmonogram prac znany jest zazwyczaj z tygodniowym wyprzedzeniem, ponieważ z takim zapasem wykonawca musi zgłosić zamiar wejścia w teren w konkretnym terminie. Znaki informujące o czasowej organizacji ruchu, obejmującej często zakaz parkowania na przestrzeni kilku dni, wystawiane są zaś z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem.

Roboty muszą być etapowane, ponieważ wiążą się z czasowym wyłączeniem miejsc postojowych z użytku. Aby zminimalizować utrudnienia nie prowadzi się prac na raz na zbyt dużym obszarze. Trzeba wziąć też pod uwagę pogodę. Technologia wykonywania oznakowania wymaga, aby podłoże było suche, temperatura powietrza wynosiła co najmniej 5 stopni, a w trakcie malowania nie padał deszcz.

Więcej informacji


Prace planowane w najbliższym czasie

Lista uszeregowana jest alfabetycznie, podana jest ulica, termin rozpoczęcia prac i termin zakończenia. W przypadku złych warunków atmosferycznych terminy mogą ulec zmianie. Lista będzie aktualizowana w miarę pojawiania się nowych informacji. Prosimy o zwracanie uwagi na znaki drogowe. Data ostatniej aktualizacji spisu: 29.03.2023 r.

 • ul. Batorego:
  • 02-10.11
  • 05-07.12 odc. al. Niepodległości – Wiśniowa
 • ul. Boboli:
  • 02-10.11
 • ul. Grottgera
  • 24-29.03 – etap I i IV
  • 03-05.04 –  etap II i III
 • al. Niepodległości:
  • 14-15.11 odc. Batorego – Rakowiecka
  • 16-18.11 odc. Narbutta – Madalińskiego
  • 21-22.11 odc. Rakowiecka – Narbutta
  • 23-25.11 odc. Madalińskiego – Dąbrowskiego
 • ul. Podchorążych:
  • 07-08.12 odc. Gagarina – Podchorążych 71 – etap II
  • 09-12.12 odc. Gagarina – Podchorążych 71 – etap I
  • 07-08.12 odc. Podchorążych 71 – Suligowskiego – etap II i IV
  • 09-12.12 odc. Podchorążych 71 – Suligowskiego – etap I i III
  • 11-13.12 odc. Suligowskiego – Czerska
  • 07-08.12 odc. Czerska – koniec ulicy – etap I
  • 09-12.12 odc. Czerska – koniec ulicy – etap II i III
 • ul. Rakowiecka:
  • 28-30.11 odc. al. Niepodległości – Wiśniowa
  • 08-09.12 odc. Boboli – Fałata
  • 14-16.12 odc. Fałata – Opoczyńska
  • 16-20.12 odc. Opoczyńska – al. Niepodległości
  • 21-23.12 odc. Wiśniowa – Puławska
 • ul. Sandomierska:
  • 27-30.12 odc. Rakowiecka – Melsztyńska – etap I-IV
 • ul. Zajączkowska:
  • 24-29.03
 • ul. Żwirki i Wigury:
  • 26-27.11 – tylko fragmenty na terenie dzielnicy Mokotów

 

 

Oznakowanie wykonywane jest na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, sporządzonego w oparciu o przepisy prawa o ruchu drogowym oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2021 poz. 438).

 

 

Powered by Projectic.pl