Bemowo 2018

Chodnik w miejscu przedeptu przy Górczewskiej 200

Ze względu na budowę metra teren na którym miał być budowany chodnik został przekazany wykonawcy metra. W związku z tym realizacja projektu jest wstrzymana.

 

"Pod latarnią najjaśniej" Bezpieczny i oświetlony chodnik na ul. Górczewskiej, róg Konarskiego oraz Górczewska – Bolkowska

"Pod latarnią najjaśniej" Bezpieczny i oświetlony chodnik na ul. Górczewskiej, róg Konarskiego oraz Górczewska – Bolkowska

Postawienie latarni, dwóch koszy na śmieci i kosza na psie odchody, połączone z zagospodarowaniem zieleni. Celem projektu jest oświetlenie chodnika wzdłuż ul. Górczewskiej, pomiędzy ekranami dźwiękochłonnymi a ogrodzeniem Szkoły Podstawowej nr 82, nieopodal skrzyżowania ul. Konarskiego oraz remont i oświetlenie chodnika na skrzyżowaniu Górczewska – Bolkowska, przy przystanku autobusowym Konarskiego 02. Oświetlenie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i uczniów szkoły, idących na przystanki, do przychodni czy domu kultury.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano w zakresie działań ZDM. W ramach projektu został oświetlony chodnik wzdłuż ul. Górczewskiej, pomiędzy ekranami dźwiękochłonnymi a ogrodzeniem Szkoły Podstawowej nr 82.

Ścieżka rowerowa wzdłuż Kaliskiego (1) – 280 m, od Archimedesa do Biblioteki Głównej WAT

Budowa 280 metrów asfaltowej ścieżki rowerowej od ul. Archimedesa do Biblioteki Głównej WAT, na pasie trawy wzdłuż torów. Będzie to kontynuacja zwycięskiego projektu z 2017 roku – ścieżki od pętli Stare Bemowo do ul. Archimedesa.

Utworzenie pasa do prawoskrętu z ulicy Dywizjonu 303 w ulicę Lazurową

Projekt ma na celu utworzenie pasa do prawoskrętu z ulicy Dywizjonu 303 w ulicę Lazurową, w związku ze znacznie utrudnionym włączeniem się do ruchu na ulicę Lazurową.

205 - Remont chodnika i stojaki rowerowe wzdłuż Radiowej w rejonie Szadkowskiego

Remont chodnika wzdłuż ul. Radiowej po stronie fontanny, od ul. Powstańców Śląskich do ul. Szadkowskiego wraz ze zjazdem w kierunku szkoły. Cztery ławki brązowe z oparciem wzdłuż ul. Radiowej, dwa kosze betonowe, 12 stojaków rowerowych U.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. W ramach projektu przebudowano chodnik wzdłuż ul. Radiowej. Ustawiono też ławki, kosze na śmieci i stojaki dla rowerów.

Mała architektura przy Wrocławskiej i w okolicy – stojaki rowerowe, ławki, donice z kwiatami

Montaż małej architektury, tj. stojaków rowerowych U, ławek z oparciem, koszy i donic z kwiatami, wzdłuż ul. Wrocławskiej oraz w bliskiej okolicy. Przyczyni się to do poprawy estetyki oraz udogodni codzienność spacerowiczom i mieszkańcom robiącym lokalne zakupy na rowerze.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. W ramach projektu ustawiono ławkę i donice z kwiatami. Ustawiono stację napraw i stojaki rowerowe. Część lokalizacji stojaków została zmieniona w uzgodnieniu z autorką projektu, ze względu na brak możliwości ustawienia stojaków na terenach spółdzielczych.

Zielony skwer wypoczynku wzdłuż ul. Żołnierzy Wyklętych – róże, drzewa, żywopłot, ławki, kosze

Budowa skweru wypoczynku wzdłuż ul. Żołnierzy Wyklętych, na wysokości bloku przy ul. Rodło 24, na szerokim chodniku. Posadzenie 2 pasów róż po 100 m, 4 drzew, żywopłotu, montaż 8 ławek brązowych z oparciem i 3 koszy betonowych. Dodatkowe udogodnienia dla pieszych i rowerzystów oraz poprawa estetyki okolicy.

W JEDNYM KIERUNKU na parkingu przy SP357

Poprawa bezpieczeństwa na parkingu przy Szkole Podstawowej nr 357. Zamiana organizacji ruchu na parkingu na ruch jednokierunkowy. Zwiększenie drożności bocznej drogi pożarowej. Wykonanie poziome znaków na jezdni – pasów.

Poprawa warunków ruchu pieszych i rowerzystów na Powstańców Śląskich

Projekt zakłada budowę krótkich fragmentów chodników, dróg dla rowerów, ciągów pieszo-rowerowych, ustawienia słupków blokujących i zabezpieczenie części trawników barierą trawnikową po zachodniej oraz wschodniej stronie ulicy Powstańców Śląskich pomiędzy ulicą Górczewską a ulicą Szczotkarską.

Powered by Projectic.pl