Bemowo 2018

Chodnik w miejscu przedeptu przy Górczewskiej 200

Projekt zakłada budowę chodnika w miejscu przedeptu, przy skrzyżowaniu ul. Górczewskiej i ul. Powstańców Śląskich.

 

Stan realizacji:

Zlecono wykonanie robót do Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg. Wykonawca został wprowadzony w teren.

"Pod latarnią najjaśniej" Bezpieczny i oświetlony chodnik na ul. Górczewskiej, róg Konarskiego oraz Górczewska – Bolkowska

"Pod latarnią najjaśniej" Bezpieczny i oświetlony chodnik na ul. Górczewskiej, róg Konarskiego oraz Górczewska – Bolkowska

Postawienie latarni, dwóch koszy na śmieci i kosza na psie odchody, połączone z zagospodarowaniem zieleni. Celem projektu jest oświetlenie chodnika wzdłuż ul. Górczewskiej, pomiędzy ekranami dźwiękochłonnymi a ogrodzeniem Szkoły Podstawowej nr 82, nieopodal skrzyżowania ul. Konarskiego oraz remont i oświetlenie chodnika na skrzyżowaniu Górczewska – Bolkowska, przy przystanku autobusowym Konarskiego 02. Oświetlenie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i uczniów szkoły, idących na przystanki, do przychodni czy domu kultury.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano w zakresie działań ZDM. W ramach projektu został oświetlony chodnik wzdłuż ul. Górczewskiej, pomiędzy ekranami dźwiękochłonnymi a ogrodzeniem Szkoły Podstawowej nr 82.

Ścieżka rowerowa wzdłuż Kaliskiego (1) – 280 m, od Archimedesa do Biblioteki Głównej WAT

Budowa 280 metrów asfaltowej ścieżki rowerowej od ul. Archimedesa do Biblioteki Głównej WAT, na pasie trawy wzdłuż torów. Będzie to kontynuacja zwycięskiego projektu z 2017 roku – ścieżki od pętli Stare Bemowo do ul. Archimedesa.

Stan realizacji:

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej ogłoszono w listopadzie 2017 r. i unieważniono z powodu braku ofert. Przetarg ogłoszono ponownie w październiku 2018 r. Trwa weryfikacja złożonych ofert.

Utworzenie pasa do prawoskrętu z ulicy Dywizjonu 303 w ulicę Lazurową

Projekt ma na celu utworzenie pasa do prawoskrętu z ulicy Dywizjonu 303 w ulicę Lazurową, w związku ze znacznie utrudnionym włączeniem się do ruchu na ulicę Lazurową.

Stan realizacji:

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej (termin zakończenia: maj 2018). Uzyskano opinię Urzędu Dzielnicy Bemowo i ZDM do projektu organizacji ruchu, uzyskano warunki przebudowy kabli energetycznych od Innogy. Złożony został wniosek do Orange Polska i MPWiK o wydanie warunków technicznych zabezpieczenia lub przebudowy sieci, złożony został wniosek do Innogy o wydanie warunków technicznych zasilania sygnalizacji świetlnej, projekt organizacji ruchu przekazano do zatwierdzenia do Biura Polityki Mobilności i Transportu. Projekt sygnalizacji w zakresie skrzyżowania z Trasą S8 został zatwierdzony przez GDDKiA. 15.05.2018 r. uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Uzyskano uzgodnienie trasy kabla koordynacyjnego i przebudowy wodociągu. Złożono wniosek do Urzędu Dzielnicy Bemowo o wydanie decyzji na lokalizację wodociągu w ul. Dywizjonu 303. Złożono wnioski o dysponowanie gruntem do GDDKiA oraz Biura Mienia Skarbu Państwa.

205 - Remont chodnika i stojaki rowerowe wzdłuż Radiowej w rejonie Szadkowskiego

Remont chodnika wzdłuż ul. Radiowej po stronie fontanny, od ul. Powstańców Śląskich do ul. Szadkowskiego wraz ze zjazdem w kierunku szkoły. Cztery ławki brązowe z oparciem wzdłuż ul. Radiowej, dwa kosze betonowe, 12 stojaków rowerowych U.

Stan realizacji:

Z uwagi na częściową lokalizację chodnika poza pasem drogowym wymagana jest przebudowa chodnika. Dokumentacja projektowa została zatwierdzona przez Biuro Polityki Mobilności i Transportu. Wykonano zgłoszenie robót budowlanych.

Mała architektura przy Wrocławskiej i w okolicy – stojaki rowerowe, ławki, donice z kwiatami

Montaż małej architektury, tj. stojaków rowerowych U, ławek z oparciem, koszy i donic z kwiatami, wzdłuż ul. Wrocławskiej oraz w bliskiej okolicy. Przyczyni się to do poprawy estetyki oraz udogodni codzienność spacerowiczom i mieszkańcom robiącym lokalne zakupy na rowerze.

Stan realizacji:

Stacja napraw została zamontowana w marcu 2018 r. Ustawiono 20 stojaków. Stojaki które pozostały do zrealizowania to: Wrocławska 18 – 3 szt., Sołtana 1B – 3 szt., Wrocławska 21/Lencewicza – 3 szt., przychodnia przy Wrocławskiej 19 – 3 szt. Dla następujuących lokalizacji potrzebna jest zgoda urzędu dzielnicy: przychodnia ul. Wrocławska 7a – 3 szt. lokale usługowe Atena ul. Kawy 44 – 3 szt.

Zielony skwer wypoczynku wzdłuż ul. Żołnierzy Wyklętych – róże, drzewa, żywopłot, ławki, kosze

Budowa skweru wypoczynku wzdłuż ul. Żołnierzy Wyklętych, na wysokości bloku przy ul. Rodło 24, na szerokim chodniku. Posadzenie 2 pasów róż po 100 m, 4 drzew, żywopłotu, montaż 8 ławek brązowych z oparciem i 3 koszy betonowych. Dodatkowe udogodnienia dla pieszych i rowerzystów oraz poprawa estetyki okolicy.

Stan realizacji:

W zakresie udogodnień dla pieszych i rowerzystów projekt realizuje ZDM.  Obecnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej we własnym zakresie.

W JEDNYM KIERUNKU na parkingu przy SP357

Poprawa bezpieczeństwa na parkingu przy Szkole Podstawowej nr 357. Zamiana organizacji ruchu na parkingu na ruch jednokierunkowy. Zwiększenie drożności bocznej drogi pożarowej. Wykonanie poziome znaków na jezdni – pasów.

Stan realizacji:

Projekt stałej organizacji ruchu opracowywany we własnym zakresie, jest w trakcie opiniowania. Zlecono wykonanie projektów branżowych.

Poprawa warunków ruchu pieszych i rowerzystów na Powstańców Śląskich

Projekt zakłada budowę krótkich fragmentów chodników, dróg dla rowerów, ciągów pieszo-rowerowych, ustawienia słupków blokujących i zabezpieczenie części trawników barierą trawnikową po zachodniej oraz wschodniej stronie ulicy Powstańców Śląskich pomiędzy ulicą Górczewską a ulicą Szczotkarską.

Stan realizacji:

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej ogłoszono w październiku 2017 i unieważniono z powodu braku ofert. Realizacja projektu przesunięta ze względu na bardzo dużą liczbę zadań przekazanych do realizacji ZDM, w tym realizację projektu „Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I” oraz konieczność kilkukrotnego powtarzania przetargów na realizację tych zadań, spowodowaną brakiem zainteresowania i brakiem złożonych ofert.

Powered by Projectic.pl