Bielany 2018

Remont 300 metrów ścieżki rowerowej i chodnika – od Conrada do Maczka

Remont 300 metrów ścieżki rowerowej, zmiana nawierzchni na asfaltową i chodnika na płyty kwadratowe – od ul. Conrada do ul. Maczka, wzdłuż al. Reymonta. Na szerokim trawniku na całym odcinku zasadzenie różnorodnych drzew o dużej koronie. Przy przystanku montaż 2 ławek z oparciem.

Stan realizacji:

W ramach projektu zostanie posadzonych 20 drzew. Prace nasadzeniowe będą trwały do końca listopada br.

Zlecono wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie ścieżki rowerowej oraz chodnika. Wykonawca został wprowadzony na plac budowy.

Wygodny parking przy Broniewskiego

Budowa utwardzonego parkingu przy ul. Broniewskiego, przed pawilonem handlowym.

Stan realizacji:

W lutym 2018 r. wysłano zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej. Wpłynęła 1 oferta znacznie przekraczająca budżet. W maju przeprowadzono kolejne postępowanie i 20 czerwca 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa oczekuje na zatwierdzenie. Ze względu na ochronę zieleni planowane jest wykonanie nawierzchni przepuszczalnej. Z powodu konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, termin ukończenia dokumentacji został wydłużony do lutego 2019 r.

Wygodniej i Bezpieczniej – remont ścieżki rowerowej wzdłuż al. Zjednoczenia (Kasprowicza –Cegłowska)

Remont istniejącej drogi dla rowerów o szerokości 2 m wzdłuż al. Zjednoczenia, na odcinku Kasprowicza – Cegłowska.

Stan realizacji:

Opracowano i zatwierdzono projekt organizacji ruchu dla przebudowy al. Zjednoczenia. Jest to rozwiązanie etapowe (docelowo ulica będzie objeta programem nasadzeń zieleni). Realizacja prac zaplanowana na 2019 r.

Bezpieczna 13-nastka

Wybudowanie przejścia dla pieszych w celu podniesienia bezpieczeństwa pieszych w środkowej części ul. Sokratesa (na wysokości punktu adresowego 13) oraz integracji społeczności Wawrzyszewa – Kaliszówki i nowego Wawrzyszewa, obszarów mieszkaniowych rozdzielonych ul. Sokratesa. Projekt może być przygotowany na rozbudowę o ścieżką rowerową, o ile powstanie ścieżka po wschodniej stronie ulicy.

Stan realizacji:

Zlecono opracowanie projektu organizacji ruchu.

Powered by Projectic.pl