Bielany 2018

Remont 300 metrów ścieżki rowerowej i chodnika – od Conrada do Maczka

Remont 300 metrów ścieżki rowerowej, zmiana nawierzchni na asfaltową i chodnika na płyty kwadratowe – od ul. Conrada do ul. Maczka, wzdłuż al. Reymonta. Na szerokim trawniku na całym odcinku zasadzenie różnorodnych drzew o dużej koronie. Przy przystanku montaż 2 ławek z oparciem.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. W ramach projektu wyremontowano 300-metrowy odcinek chodnika i drogi dla rowerów, a także posadzono 20 klonów zwyczajnych i ustawiono ławki.

Wygodny parking przy Broniewskiego

Budowa utwardzonego parkingu przy ul. Broniewskiego, przed pawilonem handlowym.

Stan realizacji:

W ramach weryfikacji szczegółowej projektu był on opiniowany przez zarządcę zieleni (Zarząd Oczyszczania Miasta), który wskazał konieczność zachowania istniejących drzew i sugerował że wiąże się to z ograniczeniem parkingu do 24 miejsc.
W toku opracowania dokumentacji projektowej dla parkingu, Zarząd Zieleni przygotował koncepcję zazielenienia ul. Broniewskiego, uwzględniającą nowe nasadzenia i drogę dla rowerów. Koncepcja koliduje z projektem parkingu. W związku z tym ZZW i BAiPP negatywnie zaopiniowały projekt parkingu przygotowany przez projektanta na zlecenie ZDM.
Zdaniem ZZW i BAiPP można zrealizować tylko południową stronę projektu przygotowanego na zlecenie ZDM co wiąże się ograniczeniem liczby miejsc parkingowych z 34 (wg projektu ZDM) do 14. W miejscu północnej części parkingu ZZW planuje nasadzenia zieleni (szpaler drzew).
W związku ze zmniejszeniem planowanej liczby miejsc parkingowych, ZDM zaproponował autorowi ograniczenie zakresu projektu. Autor nie wyraził na to zgody, twierdząc że w takiej okrojonej formie projekt nie ma uzasadnienia.
W związku z tym, 27 sierpnia 2019 r. Zespół Koordynujący zadecydował o odstąpieniu od realizacji projektu.

Wygodniej i Bezpieczniej – remont ścieżki rowerowej wzdłuż al. Zjednoczenia (Kasprowicza –Cegłowska)

Remont istniejącej drogi dla rowerów o szerokości 2 m wzdłuż al. Zjednoczenia, na odcinku Kasprowicza – Cegłowska.

Bezpieczna 13-nastka

Wybudowanie przejścia dla pieszych w celu podniesienia bezpieczeństwa pieszych w środkowej części ul. Sokratesa (na wysokości punktu adresowego 13) oraz integracji społeczności Wawrzyszewa – Kaliszówki i nowego Wawrzyszewa, obszarów mieszkaniowych rozdzielonych ul. Sokratesa. Projekt może być przygotowany na rozbudowę o ścieżką rowerową, o ile powstanie ścieżka po wschodniej stronie ulicy.

Powered by Projectic.pl