Mokotów 2018

Łącznik do ścieżki rowerowej Wołoska – Miączyńska i nowe dojścia dla pieszych do przystanku przy Wołoskiej

Obecnie rowerzyści mogą jechać drogą dla rowerów wzdłuż ul. Wołoskiej. Nie ma dla nich wygodnego zjazdu w głąb Wyględowa. Brakuje jednak kilkumetrowego łącznika z drogi dla rowerów do wylotu ul. Miączyńskiej. Zbudujmy go.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. Powstały krótkie łączniki ułatwiające ruch pieszych i rowerów.

Przejście dla pieszych przez ulicę Marynarską na rondzie UE przy Galerii Mokotów

Projekt dotyczy zbudowania pieszego przejścia przy rondzie UE (przy Galerii Mokotów), przez ulicę Marynarską. Przejście ułatwiłoby osobom (szczególnie starszym i matkom z wózkami) mieszkającym w okolicach ulic Obrzeżnej, Cybernetyki i Kłobuckiej, przejście do pobliskiego centrum handlowego lub dowolnego przystanku komunikacji miejskiej przy rondzie UE.

Budowa ścieżki rowerowej i remont chodnika wzdłuż Domaniewskiej

Chodnik po południowej stronie ulicy Domaniewskiej jest stary i popękany. Wymaga wymiany. Kilka lat temu zbudowano fragment ścieżki rowerowej, która urywa się 100 metrów od skrzyżowaniu z al. Niepodległości. Warto wyremontować chodnik i przedłużyć ścieżkę do ul. Modzelewskiego, aby zachęcić dzieci i dorosłych do jeżdżenia codziennie na rowerze.

Łatwiej dla pieszych – budowa i remont chodników na Wałbrzyskiej oraz azyle na przejściach na Dominikańskiej

Projekt polega na budowie brakującego chodnika wzdłuż ul. Wałbrzyskiej od ul. Wróblej do ul. Dominikańskiej, poszerzenie chodnika i likwidacji zatoki postojowej na ul. Wałbrzyskiej przed szpitalem. W ramach projektu pojawią się też azyle na niebezpiecznych przejściach dla pieszych na ul. Dominikańskiej przed kościołem i przy skrzyżowaniu z Wałbrzyską.

Skwer przy ul. Św. Bonifacego – remont

Remont skweru u zbiegu ulic św. Bonifacego i drogi dojazdowej do budynku przy ul. Czarnomorskiej 17 (dobudowanie chodnika z płyty chodnikowej 50/50 cm, niwelacja zagłębień i założenie trawnika, niwelacja nierówności przy przystanku, montaż stojaków na rowery).

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. W ramach projektu dobudowano brakujący chodnik i ustawiono stojaki dla rowerów.

Remont chodnika wzdłuż ul. Śródziemnomorskiej, na odcinku pomiędzy ul. Katalońska i ul. Marsylską.

Remont chodnika wzdłuż ul. Śródziemnomorskiej, na odcinku pomiędzy ul. Katalońska i ul. Marsylską.

Wymiana nawierzchni chodnika na odcinku o długości 185 metrów.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano W ramach projektu pomiędzy ul. Katalońska i ul. Marsylską zostały ułożone nowe płyty betonowe o wymiarach 50/50 cm. Nowy chodnik poprawił komfort pieszych.

Remont chodnika wzdłuż ul. Śródziemnomorskiej, na odcinku pomiędzy ul. Marsylską i ul. Nicejską.

Remont chodnika wzdłuż ul. Śródziemnomorskiej, na odcinku pomiędzy ul. Marsylską i ul. Nicejską.

Wymiana nawierzchni chodnika na odcinku o długości 75 metrów.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. W ramach projektu pomiędzy ul. Marsylską i ul. Nicejską zostały ułożone nowe płyty betonowe o wymiarach 50/50 cm. Nowy chodnik poprawił komfort pieszych.

 

 

Stojaki rowerowe przy ul. św. Bonifacego

Przy ulicy św. Bonifacego znajduje się kilka celów podróży dla rowerzystów, brakuje przy nich stojaków rowerowych. Chcemy uzupełnić ten brak przez postawienie 12 stojaków m.in. przy przychodni przy ul. Soczi 1 oraz koło bazarku.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. W ramach projektu ustawiono 12 stojaków dla rowerów.

Powered by Projectic.pl