Mokotów 2018

Łącznik do ścieżki rowerowej Wołoska – Miączyńska i nowe dojścia dla pieszych do przystanku przy Wołoskiej

Obecnie rowerzyści mogą jechać drogą dla rowerów wzdłuż ul. Wołoskiej. Nie ma dla nich wygodnego zjazdu w głąb Wyględowa. Brakuje jednak kilkumetrowego łącznika z drogi dla rowerów do wylotu ul. Miączyńskiej. Zbudujmy go.

Stan realizacji:

Opracowano dokumentację projektową we własnym zakresie. Przygotowywane jest zlecenie robót w terenie.

Przejście dla pieszych przez ulicę Marynarską na rondzie UE przy Galerii Mokotów

Projekt dotyczy zbudowania pieszego przejścia przy rondzie UE (przy Galerii Mokotów), przez ulicę Marynarską. Przejście ułatwiłoby osobom (szczególnie starszym i matkom z wózkami) mieszkającym w okolicach ulic Obrzeżnej, Cybernetyki i Kłobuckiej, przejście do pobliskiego centrum handlowego lub dowolnego przystanku komunikacji miejskiej przy rondzie UE.

Stan realizacji:

W grudniu 2017 r. ogłoszono przetarg na dokumentację projektową. Znaleziono wykonawcę i podpisano umowę. Obecnie trwają prace projektowe. Termin opracowania dokumentacji zgodnie z umową upływa w grudniu 2018 r. Po odebraniu dokumentacji projektowej zostanie wybrany wykonawca prac w terenie.

Budowa ścieżki rowerowej i remont chodnika wzdłuż Domaniewskiej

Chodnik po południowej stronie ulicy Domaniewskiej jest stary i popękany. Wymaga wymiany. Kilka lat temu zbudowano fragment ścieżki rowerowej, która urywa się 100 metrów od skrzyżowaniu z al. Niepodległości. Warto wyremontować chodnik i przedłużyć ścieżkę do ul. Modzelewskiego, aby zachęcić dzieci i dorosłych do jeżdżenia codziennie na rowerze.

Stan realizacji:

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej ogłoszono w listopadzie 2017 r. i unieważniono z powodu braku ofert. Przetarg ogłoszono ponownie w październiku 2018 r. Trwa weryfikacja złożonych ofert.

Łatwiej dla pieszych – budowa i remont chodników na Wałbrzyskiej oraz azyle na przejściach na Dominikańskiej

Projekt polega na budowie brakującego chodnika wzdłuż ul. Wałbrzyskiej od ul. Wróblej do ul. Dominikańskiej, poszerzenie chodnika i likwidacji zatoki postojowej na ul. Wałbrzyskiej przed szpitalem. W ramach projektu pojawią się też azyle na niebezpiecznych przejściach dla pieszych na ul. Dominikańskiej przed kościołem i przy skrzyżowaniu z Wałbrzyską.

Stan realizacji:

1: Chodnik na odc. Wróbla – Dominikańska wraz z azylem przy ul. Dominikańskiej: projekt został zatwierdzony, wykonano zgłoszenie robót budowlanych.

2: Azyl na wysokości kościoła na ul. Dominikańskiej: projekt organizacji ruchu w przygotowaniu w koordynacji z projektem zjazdu pożarowego przy kościele.

3: Przebudowa wlotu ul. Bacha: zadanie będzie realizował prywatny inwestor w ramach budowy budynku.

4: Na wysokości CM Damian zostanie zmieniona organizacja ruchu – dodanie znaku zakazu z odholowaniem. Projekt w przygotowaniu.

Skwer przy ul. Św. Bonifacego – remont

Remont skweru u zbiegu ulic św. Bonifacego i drogi dojazdowej do budynku przy ul. Czarnomorskiej 17 (dobudowanie chodnika z płyty chodnikowej 50/50 cm, niwelacja zagłębień i założenie trawnika, niwelacja nierówności przy przystanku, montaż stojaków na rowery).

Stan realizacji:

Zlecono wykonanie robót do Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg. Wykonawca został wprowadzony na plac budowy.

Remont chodnika wzdłuż ul. Śródziemnomorskiej, na odcinku pomiędzy ul. Katalońska i ul. Marsylską.

Remont chodnika wzdłuż ul. Śródziemnomorskiej, na odcinku pomiędzy ul. Katalońska i ul. Marsylską.

Wymiana nawierzchni chodnika na odcinku o długości 185 metrów.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano W ramach projektu pomiędzy ul. Katalońska i ul. Marsylską zostały ułożone nowe płyty betonowe o wymiarach 50/50 cm. Nowy chodnik poprawił komfort pieszych.

Remont chodnika wzdłuż ul. Śródziemnomorskiej, na odcinku pomiędzy ul. Marsylską i ul. Nicejską.

Remont chodnika wzdłuż ul. Śródziemnomorskiej, na odcinku pomiędzy ul. Marsylską i ul. Nicejską.

Wymiana nawierzchni chodnika na odcinku o długości 75 metrów.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. W ramach projektu pomiędzy ul. Marsylską i ul. Nicejską zostały ułożone nowe płyty betonowe o wymiarach 50/50 cm. Nowy chodnik poprawił komfort pieszych.

 

 

Stojaki rowerowe przy ul. św. Bonifacego

Przy ulicy św. Bonifacego znajduje się kilka celów podróży dla rowerzystów, brakuje przy nich stojaków rowerowych. Chcemy uzupełnić ten brak przez postawienie 12 stojaków m.in. przy przychodni przy ul. Soczi 1 oraz koło bazarku.

Stan realizacji:

Ustawiono 8 sztuk stojaków. W trakcie realizacji montaż stojaków przy wejściu do supermarketu przy ul. Konstancińskiej.

Powered by Projectic.pl