Praga – Północ 2018

Przejście do Mostu Gdańskiego dla mieszkańców Golędzinowa

Projekt dotyczy budowy chodnika dla mieszkańców.

Stan realizacji:

Zlecono wykonanie robót do Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg. Prace w terenie rozpoczęły się pod koniec listopada 2018 r.

Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Jagiellońskiej

Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Jagiellońskiej

Projekt polega na doświetleniu przejścia dla pieszych na ul. Jagiellońskiej poprzez wymianę istniejącej latarni usytuowanej przy przejściu na nową i zamontowanie dwóch nowych opraw oświetleniowych z białym źródłem światła. Nowe oprawy wyróżnią przejście i poprawią widoczność.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. W ramach projektu wykonano doświetlenie przejścia dla pieszych. Zamontowano lampy z białym światłem kontrastującym z resztą oświetlenia ulicznego. Dzięki temu piesi są lepiej widoczni na drodze.

Droga dla rowerów przy PKP Stadion

Poprawienie warunków ruchu pieszego i rowerowego przy PKP Stadion.

Stan realizacji:

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej ogłoszono w październiku 2017 i unieważniono z powodu przekroczenia kosztorysu. Realizacja projektu przesunięta ze względu na bardzo dużą liczbę zadań przekazanych do realizacji ZDM, w tym realizację projektu „Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I” oraz konieczność kilkukrotnego powtarzania przetargów na realizację tych zadań, spowodowaną brakiem zainteresowania i brakiem złożonych ofert.

Powered by Projectic.pl