Praga – Północ 2018

Przejście do Mostu Gdańskiego dla mieszkańców Golędzinowa

Projekt dotyczy budowy chodnika dla mieszkańców.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. Wybudowano chodnik wzdłuż ul. Zatylnej, ułatwiający dojście mieszkańcom Golędzinowa do mostu Gdańskiego i nad Wisłę.

Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Jagiellońskiej

Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Jagiellońskiej

Projekt polega na doświetleniu przejścia dla pieszych na ul. Jagiellońskiej poprzez wymianę istniejącej latarni usytuowanej przy przejściu na nową i zamontowanie dwóch nowych opraw oświetleniowych z białym źródłem światła. Nowe oprawy wyróżnią przejście i poprawią widoczność.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. W ramach projektu wykonano doświetlenie przejścia dla pieszych. Zamontowano lampy z białym światłem kontrastującym z resztą oświetlenia ulicznego. Dzięki temu piesi są lepiej widoczni na drodze.

Droga dla rowerów przy PKP Stadion

Poprawienie warunków ruchu pieszego i rowerowego przy PKP Stadion.

Powered by Projectic.pl