Targówek 2018

Bezpieczne parkowanie na ul. Chodeckiej

Koniec z parkowaniem na osiedlowych chodnikach i trawnikach – budowa miejsc postojowych równolegle do osi jezdni, z uwzględnieniem chodników równoległych. Cel: dojście do zatok postojowych na odcinku ul. Chodeckiej od ul. Kondratowicza do ul. Krasnobrodzkiej, kosztem zniszczonej drogowej opaski zewnętrznej oraz częściowo pasa zieleni przyległego do ul. Chodeckiej.

Stan realizacji:

W lutym 2018 r. wysłano zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej. 29 marca podpisano umowę na dokumentację projektową. Dokumentacja została opracowana. Trwa przygotowywanie przetargu na budowę.

Rowerem prosto, nie naokoło. Wytyczenie przejazdu rowerowego na rondzie Rzeczna/księcia Ziemowita.

Projekt zakłada wyznaczenie brakującego przejazdu rowerowego przy rondzie Rzeczna/Księcia Ziemowita oraz brakujących odcinków drogi rowerowej.

Stan realizacji:

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej ogłoszono w październiku 2017 i unieważniono z powodu braku ofert. Realizacja projektu przesunięta ze względu na bardzo dużą liczbę zadań przekazanych do realizacji ZDM, w tym realizację projektu „Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I” oraz konieczność kilkukrotnego powtarzania przetargów na realizację tych zadań, spowodowaną brakiem zainteresowania i brakiem złożonych ofert.

Stacja naprawy rowerów

Stacja naprawy rowerów

Stacja to miejsce, w którym rowerzyści mogliby skorzystać z kompresora, kluczy rowerowych, sprawdzić swoją pozycję na mapie szlaku czy po prostu odpocząć.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. W ramach projektu zamontowano stację umożliwiającą samodzielne naprawienie roweru czy wózka. 

Powered by Projectic.pl