Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Rzymowskiego - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Rzymowskiego

Zadanie nr 3w ramach projektu
Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy
w ramach ZIT WOF etap I

Głównym celem realizacji zadania jest budowa dróg dla rowerów wzdłuż ul. Rzymowskiego:

  • po północno-wschodniej stronie ul. Rzymowskiego, od kładki przy ul. Cybernetyki do ul. Modzelewskiego (z powiązaniem z ul. Puławską);
  • po południowo-zachodniej stronie ul. Rzymowskiego, od kładki przy ul. Cybernetyki do ul. Puławskiej.

Inwestycja stanowi ważne połączenie rowerowe dla mieszkańców Służewca oraz dla pracowników dzielnicy biurowej na terenie Służewca Przemysłowego. Trasa jest połączeniem dzielnicy biurowej z południową częścią Mokotowa, Ursynowem i Wilanowem. Poprawił się komfort i bezpieczeństwo podróżowania rowerem w ww. relacjach, co może skłonic większą liczbę osób do korzystania z roweru jako środka transportu.

Po obu stronach ulicy powstały drogi dla rowerów o szerokości 2 m, oddzielone od chodnika opaską o szer. 50 cm. Po stronie północnej droga dla rowerów łączy się ze zjazdem z kładki przy ul. Cybernetyki z istniejącą drogą rowerową na ul. Modzelewskiego; dalej dla rowerzystów i pieszych pozostał wspólny ciąg aż do pętli tramwajowej. Po stronie południowej została zbudowana droga rowerowa od ul. Cybernetyki aż zbiegu ul. Puławskiej z al. Wyścigową.

Inwestycja obejęła nie tylko infrastrukturę rowerową. Wymieniliśmy także chodniki wzdłuż całej ulicy, a także na skrzyżowaniu z ul. Gotarda (gdzie równocześnie powstaną przejazdy dla rowerów). Nową nawierzchnię zyskały także przystanki autobusowe. Posadzone zostało 30 nowych drzew (głogi, klony i lipy) oraz ponad 1,5 tys. krzewów (dereń, irga, róża).

 

Powered by Projectic.pl