Logistyka Miejska - konferencja - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Logistyka Miejska – konferencja

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie ma zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji pn. Logistyka Miejska, która odbędzie się 20-21 lutego 2019 r. w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie. Konferencja organizowana jest w ramach projektu RESOLVE, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europe.

Tematem projektu jest przejście na zrównoważoną mobilność w handlu detalicznym.  Podczas konferencji chcemy wspólnie porozmawiać o wyzwaniach związanych z logistyką miejską, jakie stoją przed polskimi miastami i obszarami aglomeracyjnymi. Ze względu na charakter konferencji i ograniczoną liczbę uczestników, prosimy o rejestrację poprzez kontakt mailowy z koordynatorką projektu pod adresem a.rogala@zdm.waw.pl. 

Biogramy

dr Aneta Pluta-Zaremba

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Logistyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest wykładowcą na studiach magisterskich i podyplomowych, prowadzi szkolenia dla biznesu. Uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych. Jej zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw, ze szczególnym uwzględnieniem modeli biznesowych i strategii łańcuchów dostaw oraz zarządzania popytem w gospodarce cyfrowej. Od wielu lat zajmuje się e-commerce, zwłaszcza organizacją nowoczesnych systemów dystrybucji i zwrotów  oraz transportem towarów w miastach.  Jest doradcą biznesowym i autorką licznych publikacji w tym obszarze.

Marcin Foltyński

Pracownik Instytutu Logistyki i Magazynowania na stanowisku głównego specjalisty w Centrum Logistyki oraz wykładowca w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu. Członek Polskiego Towarzystwa Logistycznego. Magister Ekonomii, absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – specjalność transport i logistyka. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Pedagogiki oraz Analizy ekonomicznej i kontrolingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Absolwent studiów doktoranckich na wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jest w trakcie przygotowywania dysertacji na temat zarządzania informacją na potrzeby kształtowania przepływów towarów w miastach. Specjalizuje się między innymi w zakresie towarowej logistyki miejskiej, oceny i przebudowy miejskich systemów transportowych oraz zarządzania informacją w przepływach towarów w miastach. Blisko współpracuje z przedstawicielami Urzędu Miasta Poznania przy realizacji projektu badawczego SULPiTER (Sustainable Urban Logistics PlannIng To Enhance Regional freight transport). W obszarze logistyki miejskiej, kierował także między innymi pracami w ramach projektów badawczych SUGAR – Sustainable Urban Goods logistics Achieved by Regional and local Policies oraz ENCLOSE – ENergy efficiency in City LOgistics Services for Small and Mid-sized European Historic Towns. Z ramienia Instytutu Logistyki i Magazynowania brał udział w pracach Rady ds. Transportu Intermodalnego działającej przy ówczesnym Ministrze Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

dr Zuzanna Kłos-Adamkiewicza

Dr Zuzanna Kłos-Adamkiewicz pracuje w Katedrze Transportu Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest kierownikiem Laboratorium Badań nad Transportem i Zrównoważoną Mobilnością TransLab funkcjonującym na Wydziale. W ramach pracy naukowo-badawczej zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami transportu miejskiego, zrównoważonej mobilności oraz ekonomiki transportu. Jest autorką licznych krajowych i zagranicznych publikacji z zakresu transportu i logistyki. Jest członkiem zespołu konsultacyjnego projektu Szczecińskiego Roweru Miejskiego. Ma bogate doświadczenie w krajowych i zagranicznych projektach oraz ekspertyzach transportowych. Wśród wybranych aktywności można wyróżnić pełnienie roli koordynatora zespołu przygotowującego „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego miasta Szczecin w latach 2014-2025”, koordynowanie międzynarodowego projektu ADVANCE dotyczącego Audytu i certyfikacji zrównoważonych planów mobilności miejskiej realizowanego we współpracy z Urzędem Miasta Szczecin oraz koordynację projektu MITRA dotyczącego rozwiązań transportowych przy wykorzystaniu rowerów elektrycznych.

Daniel Kaszubowski

Daniel Kaszubowski pracuje w Katedrze Inżynierii Drogowej i Transportowej na Politechnice Gdańskiej. Zajmuje się problematyką transportu i logistyki, specjalizując się w zagadnieniach transportu ładunków w miastach. Współautor Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdyni w tym obszarze. Daniel Kaszubowski był również głównym ekspertem projektu URBACT Freight Tails, którego rezultatem jest wprowadzenie dedykowanym miejsc dostaw w Śródmieściu Gdyni. Aktualne zainteresowania koncentrują się na elektromobilności w transporcie ładunków w miastach, zarówno w działalności dystrybucyjnej jak i w sektorze komunalnym.

Agnieszka Rogala

Od 2016 roku pracowniczka Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, koordynatorka projektu RESOLVE, którego celem są działania w zakresie zrównoważonej mobilności związanej z handlem detalicznym. Absolwentka Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Transportu na Politechnice Gdańskiej. Współautorka takich opracowań jak: Warszawska Polityka Mobilności, Standardy ruchu pieszego w Warszawie, Program Rozwoju Tras Rowerowych Warszawy do roku 2020 i innych związanych ze zrównoważoną mobilnością i analizami ruchu. Zainteresowania zawodowe obejmują optymalne wykorzystanie przestrzeni miejskiej oraz badania przestrzeni miejskiej i analizy ruchu.

Jan Jakiel

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, stypendysta programu International Visitor Leadership Program Departamentu Stanu USA, członek SISKOM, Forum Kultury Przestrzeni i Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko, współpracował z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa przy zmianie 4 rozporządzeń, obecnie naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. Od ponad 20 lat zajmuje się badaniami i analizami ruchu, projektowaniem, budową i utrzymaniem infrastruktury transportowej. Brał udział w opracowywaniu szeregu analiz transportowych dla inwestycji transportowych, mieszkaniowych, biurowych i handlowych oraz projektów zagospodarowania zlokalizowanych w kilkunastu miastach i aglomeracjach w Polsce. Laureat konkursów urbanistycznych w Krakowie, Warszawie, Lublinie i Poznaniu.

Tomasz Dominiak

Ekspert Zespołu Doradców Gospodarczych TOR zajmujący się elektromobilnością i transportem niskoemisyjnym. Autor raportów, analiz, opracowań oraz publikacji prasowych. Zawodowo od ponad 10 lat zajmuje się transportem i motoryzacją.

Anna Walkowska

Współzałożycielka i Chief Technology Officer w ProperGate. Od 9 lat rozwija innowacje dla branży nieruchomości, aktywistka startupowa – założycielka Fundacji Startup Poland, Startup Grind Warsaw i Reaktor Warsaw, certyfikowany CISSP, absolwentka Polsko-Japońskiej. Akademii Technik Komputerowych (2002) i UW (2005).

Robert Grudzień

Współzałożyciel i Chief Product Officer w ProperGate. Doświadczenie w budownictwie zdobył jako Manager Jakości i Gwarancji w HB Reavis, certyfikowany Project Manager zorientowany na cyfryzację branży budowlanej, absolwent Inżynierii Środowiska PW (2013).

Kamil Bartosiński

Kierownik ds. Innowacji i Rozwoju DPD Polsk. Kamil Bartosiński pełnił w wiele ról w obszarze logistyki i zarządzaniem łańcuchem dostaw. W trakcie ponad 15 letniej kariery zawodowej pracował w takich firmach jak Nagel Polska, Pekaes, Siódemka, a od 2015 roku w DPD Polska, gdzie początkowo odpowiadał za sieć logistyczną i procesy transportowe. Od ponad roku pełni funkcję Kierownika ds. Innowacji i Rozwoju DPD Polska Sp. z o.o. W ramach pełnionych obowiązków odpowiada za procesy ewaluacji i wdrożenia nowych technologii w organizacji

Kontakt ws. konferencji

Agnieszka Rogala
a.rogala@zdm.waw.pl
(22) 55 89 156
Wydział Zrównoważonej Mobilności ZDM

Powered by Projectic.pl