Konferencja Logistyka Miejska

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie ma zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji pn. Logistyka Miejska, która odbędzie się 20-21 lutego 2019 r. w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie. Konferencja organizowana jest w ramach projektu RESOLVE, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europe.

Tematem projektu jest przejście na zrównoważoną mobilność w handlu detalicznym. Organizowane wydarzenie przeznaczone jest dla środowiska samorządowego – chcielibyśmy wspólnie porozmawiać o wyzwaniach związanych z logistyką miejską, jakie stoją przed polskimi miastami i obszarami aglomeracyjnymi. Ze względu na charakter konferencji i ograniczoną liczbę uczestników, prosimy o rejestrację poprzez kontakt mailowy z koordynatorką projektu pod adresem a.rogala@zdm.waw.pl. Zapisy trwają do 31 stycznia 2019.

 

 

Dzień I Dzień II
20 luty 21 luty
09:00 – 09:30 Rejestracja, kawa 9:00 – 10:30 Rozpoczęcie
09:30 – 11:30 Rozpoczęcie Przykłady zagraniczne
Sesja Samorządowa
10:30 – 11:00 Kawa
11:30 – 12:00 Kawa 11:00 – 12:30 Panel dyskusyjny
12:00 – 13:00 Sesja Planistyczna
1. Rozwiązania z zakresu organizacji ruchu
13:00 – 14:00 Lunch 2. Rozwiązania systemowe
14:00 – 15:30 Sesja Naukowa 3. Aglomeracja warszawska – wyzwania
12:30 – 13:00 Wnioski
19:00 Kolacja Zakończenie

 

Kontakt

Agnieszka Rogala
a.rogala@zdm.waw.pl
(22) 55 89 156
Wydział Zrównoważonej Mobilności ZDM

Powered by Projectic.pl