ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
18-09-2015

DSP

Do zadań Wydziału Spraw Pracowniczych należą sprawy osobowe, socjalno-bytowe, kształcenia, dokształcania i podwyższania kwalifikacji oraz ubezpieczeń społecznych pracowników ZDM, a także rekrutacji na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze.

Budżet partycypacyjny - głosuj na po
Abonament parkingowy
Baner Warszawa 19115
Rozbudowa II linii metra - informacje o zmianach w komunikacji
Rozbudowa II linii metra - informacje o budowie