ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
01-11-2017

Dyrekcja ZDM

Łukasz Puchalski
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich

    Dyrektorowi podlegają bezpośrednio:

 1.   Wydział Strategii i Rozwoju
 2.   Wydział Komunikacji Społecznej
 3.   Wydział Prawny i Zamówień Publicznych
 4.   Wydział Spraw Pracowniczych
 5.   Wydział Kontroli Wewnętrznej
 6.   Stanowisko ds. Zarządzania Jakością
 7.   Stanowisko ds. BHP, Ochrony Przeciwpożarowej, Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych
 8.   Zespół Sekretariatu

Artur Rejzner
Zastępca Dyrektora ds. Utrzymania

Zastępcy Dyrektora podlegają bezpośrednio:

 1.   Wydział Utrzymania i Remontów Dróg
 2.   Wydział Obiektów Mostowych
 3.   Wydział Infrastruktury i Ewidencji Dróg
 4.   Pogotowie Drogowe

Tamás Dombi
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych

Zastępcy Dyrektora podlegają bezpośrednio:

 1.   Wydział Zrównoważonej Mobilności
 2.   Wydział Organizacji Ruchu
 3.   Wydział Sygnalizacji i Oświetlenia
 4.   Wydział Miejskiego Systemu Informacji
 5.   Wydział Administracyjny

Wojciech Partyka
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarowania

Zastępcy Dyrektora podlegają bezpośrednio:

 1.   Wydział Parkowania
 2.   Wydział Pasa Drogowego
 3.   Wydział Kontroli Pasa Drogowego
 4.   Wydział Informatyki

Edyta Samociuk
Główny Księgowy

Głównemu Księgowemu podlegają bezpośrednio:

 1.   Wydział Planowania i Budżetu
 2.   Wydział Finansowo-Płacowy
 3.   Wydział Księgowości
 4.   Wydział Rozliczeń i Windykacji
 5.   Wydział Kosztorysów
 6.   Wydział Usuwania Pojazdów
Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I
Abonament parkingowy
Baner Warszawa 19115
Rozbudowa II linii metra - informacje o zmianach w komunikacji
Rozbudowa II linii metra - informacje o budowie