ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
02-01-2018

Dyrekcja ZDM

Łukasz Puchalski
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich

    Dyrektorowi podlegają bezpośrednio:

 1.   Wydział Strategii i Rozwoju
 2.   Wydział Komunikacji Społecznej
 3.   Wydział Prawny i Zamówień Publicznych
 4.   Wydział Spraw Pracowniczych
 5.   Wydział Kontroli Wewnętrznej
 6.   Stanowisko ds. Zarządzania Jakością
 7.   Stanowisko ds. BHP, Ochrony Przeciwpożarowej, Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych
 8.   Zespół Sekretariatu

Artur Rejzner
Zastępca Dyrektora ds. Utrzymania

Zastępcy Dyrektora podlegają bezpośrednio:

 1.   Wydział Utrzymania i Remontów Dróg
 2.   Wydział Obiektów Inżynierskich i Ochrony Środowiska
 3.   Wydział Infrastruktury i Ewidencji Dróg
 4.   Pogotowie Drogowe

Tamás Dombi
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych

Zastępcy Dyrektora podlegają bezpośrednio:

 1.   Wydział Zrównoważonej Mobilności
 2.   Wydział Organizacji Ruchu
 3.   Wydział Oświetlenia
 4.   Wydział Sygnalizacji
 5.   Wydział Miejskiego Systemu Informacji
 6.   Wydział Administracyjny

Wojciech Partyka
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarowania

Zastępcy Dyrektora podlegają bezpośrednio:

 1.   Wydział Parkowania
 2.   Wydział Pasa Drogowego
 3.   Wydział Kontroli Pasa Drogowego
 4.   Wydział Informatyki

Edyta Samociuk
Główny Księgowy

Głównemu Księgowemu podlegają bezpośrednio:

 1.   Wydział Planowania i Budżetu
 2.   Wydział Finansowo-Płacowy
 3.   Wydział Księgowości
 4.   Wydział Rozliczeń i Windykacji
 5.   Wydział Kosztorysów
 6.   Wydział Usuwania Pojazdów
Budżet partycypacyjny - głosuj na po
Abonament parkingowy
Baner Warszawa 19115
Rozbudowa II linii metra - informacje o zmianach w komunikacji
Rozbudowa II linii metra - informacje o budowie