Dyrekcja ZDM

ŁUKASZ PUCHALSKI

DYREKTOR ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH

Dyrektorowi podlegają bezpośrednio:

 • Wydział Strategii i Rozwoju
 • Wydział Komunikacji Społecznej
 • Wydział Prawny i Zamówień Publicznych
 • Wydział Spraw Pracowniczych
 • Wydział Kontroli Wewnętrznej
 • Stanowisko ds. Zarządzania Jakością
 • Stanowisko ds. BHP, Ochrony Przeciwpożarowej, Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych
 • Zespół Sekretariatu

ARTUR REJZNER

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. UTRZYMANIA

Zastępcy Dyrektora podlegają bezpośrednio:

 • Wydział Utrzymania i Remontów Dróg
 • Wydział Obiektów Inżynierskich i Ochrony Środowiska
 • Wydział Infrastruktury i Ewidencji Dróg
 • Pogotowie Drogowe

TAMÁS DOMBI 

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. TECHNICZNYCH

Zastępcy Dyrektora podlegają bezpośrednio:

 • Wydział Zrównoważonej Mobilności
 • Wydział Organizacji Ruchu
 • Wydział Oświetlenia
 • Wydział Sygnalizacji
 • Wydział Miejskiego Systemu Informacji
 • Wydział Administracyjny

WOJCIECH PARTYKA

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. GOSPODAROWANIA

Zastępcy Dyrektora podlegają bezpośrednio:

 • Wydział Parkowania
 • Wydział Pasa Drogowego
 • Wydział Kontroli Pasa Drogowego
 • Wydział Informatyki

EDYTA SAMOCIUK

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Głównemu Księgowemu podlegają bezpośrednio:

 • Wydział Planowania i Budżetu
 • Wydział Finansowo-Płacowy
 • Wydział Księgowości
 • Wydział Rozliczeń i Windykacji
 • Wydział Kosztorysów
 • Wydział Usuwania Pojazdów
Powered by Projectic.pl