ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
14-04-2016

GPP

Do zadań Wydziału Parkowania należy realizacja bieżących zagadnień dotyczących parkowania, opracowywania, opiniowania i wdrażania nowych rozwiązań w zakresie parkowania oraz zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN), w tym sprawy związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem reklamacji związanych z nałożeniem opłaty dodatkowej, wydawaniem Abonamentów Mieszkańca oraz kart uprawniających do stawki 0 zł - Karta N+, Karta Powstańca, Karta Honorowa.

Budżet partycypacyjny - dyskutuj o pomysłach
Abonament parkingowy
Baner Warszawa 19115
Rozbudowa II linii metra - informacje o zmianach w komunikacji
Rozbudowa II linii metra - informacje o budowie