Rachunki bankowe

Opłaty dodatkowe SPPN

Opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłaty za postój w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) należy wpłacić na indywidualne konto dla danej opłaty, wskazane nad kodem kreskowym na Dokumencie Opłaty Dodatkowej (DOD). Dwanaście ostatnich cyfr w numerze tego konta pokrywa się z numerem DOD. W rubryce „tytuł” przelewu wystarczy adnotacja „Opłata dodatkowa”.

W przypadku zagubienia bądź zniszczenia DOD albo w przypadku regulowania więcej niż jednej opłaty dodatkowej, należności te należy wpłacać na poniższy rachunek bankowy Zarządu Dróg Miejskich (ZDM):

17 1030 1508 0000 0005 5005 9118

Opłaty skarbowe

Rachunek Urzędu m.st Warszawy dla dzielnicy Wola (jako jednostki rozliczającej):

54 1030 1508 0000 0005 5003 6045

 

Dotyczące dochodów za zajęcie pasa drogowego:

45 1030 1508 0000 0005 5005 9002

 

Dotyczące zabezpieczeń do umów, kaucji i wadiów:

51 1030 1508 0000 0005 5005 9088

Usuwanie pojazdów

Opłaty za nieprawidłowo zaparkowane pojazdy usunięte na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

70 1030 1508 0000 0005 5005 9037

 

Opłaty za pojazdy porzucone (tzw. wraki), usunięte na podstawie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

92 1030 1508 0000 0005 5005 9126 

WAŻNE

Na poleceniu przelewu/wpłaty dotyczącej usunięcia pojazdu prosimy o wpisanie numeru rejestracyjnego pojazdu.

Dane do płatności dokonywanych z zagranicy:

SWIFT Code: CITIPLPX

Bank: Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Adres: Senatorska 16, 00-923 Warszawa

IBAN i konto: PL 17 1030 1508 0000 0005 5005 9118

Powered by Projectic.pl