ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
18-09-2015

GKP

Do zadań Wydziału Kontroli Pasa Drogowego należy kontrolowanie terenów pasa drogowego pozostających we władaniu Zarządu Dróg Miejskich pod kątem wykorzystywania ich przez podmioty zewnętrzne oraz podejmowanie działań zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości w tym zakresie np. usuwanie reklam, kiosków i innych przedmiotów nie związanych z obsługą ruchu.

Budżet partycypacyjny - głosuj na po
Abonament parkingowy
Baner Warszawa 19115
Rozbudowa II linii metra - informacje o zmianach w komunikacji
Rozbudowa II linii metra - informacje o budowie