ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
18-09-2015

GPD

Do zadań Wydziału należy wydawanie zezwoleń, dotyczących zajęcia pasa drogowego pod urządzenia i obiekty nie związane z funkcją drogi, w tym dla nośników reklamowych, terenów zielonych, kiosków, obiektów handlu okolicznościowego, ogródków sezonowych i witryn sklepowych, dla imprez okolicznościowych oraz zawieranie umów dzierżawy i użyczenia na cele związane z potrzebami ruchu drogowego lub obsługi użytkowników ruch.

Budżet partycypacyjny - głosuj na po
Abonament parkingowy
Baner Warszawa 19115
Rozbudowa II linii metra - informacje o zmianach w komunikacji
Rozbudowa II linii metra - informacje o budowie