ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
18-09-2015

DSR

Do zadań Wydziału Strategii i Rozwoju należą sprawy związane ze średnio- i długoterminowym planowaniem działań ZDM. W ramach Wydziału wyodrębniony został Zespół Badań Ruchu.

Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I
Abonament parkingowy
Baner Warszawa 19115
Rozbudowa II linii metra - informacje o zmianach w komunikacji
Rozbudowa II linii metra - informacje o budowie