ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
18-09-2015

TOR

Do zadań Wydziału Organizacji Ruchu należą sprawy dotyczące istniejącej i projektowanej organizacji ruchu, analizy i oceny istniejącej sieci dróg, kompletowania dokumentacji, sporządzania danych dotyczących organizacji ruchu, sprawy stałych i czasowych zmian w organizacji ruchu. Zadania Wydziału realizują zespoły: Aktualności i Kontroli Oznakowania, Czasowej Organizacji Ruchu, Stałej Organizacji Ruchu, ds. Wydawania Identyfikatorów.

Budżet partycypacyjny - głosuj na po
Abonament parkingowy
Baner Warszawa 19115
Rozbudowa II linii metra - informacje o zmianach w komunikacji
Rozbudowa II linii metra - informacje o budowie