ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
18-09-2015

TSO

Do zadań Wydziału Sygnalizacji i Oświetlenia należą sprawy kontroli i nadzoru nad prawidłową eksploatacją urządzeń sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń oświetlenia (latarnie) i iluminacyjnych (oświetlenia obiektów mostowych, iluminacja świąteczna). Zadania Wydziału realizują zespoły ds. Sygnalizacji, ds. Oświetlenia, ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem.

Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I
Abonament parkingowy
Baner Warszawa 19115
Rozbudowa II linii metra - informacje o zmianach w komunikacji
Rozbudowa II linii metra - informacje o budowie