ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
18-09-2015

UPD

Do zadań Pogotowia Drogowego należy stałe, całodobowe, prowadzenie czynności patrolowych w pasie drogowym, zabezpieczanie i oznakowywanie awarii jezdni i chodników oraz bieżące naprawy i usuwanie uszkodzeń.

 

Budżet partycypacyjny - głosuj na po
Abonament parkingowy
Baner Warszawa 19115
Rozbudowa II linii metra - informacje o zmianach w komunikacji
Rozbudowa II linii metra - informacje o budowie