ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
18-09-2015

UOI

Do zadań Wydziału Obiektów Inżynierskich i Ochrony Środowiska należy planowanie, nadzór i koordynacja spraw związanych z drogowymi obiektami inżynierskimi (mosty, estakady, wiadukty, kładki, przejścia podziemne) zlokalizowanymi w ciągu dróg zarządzanych przez ZDM, urządzeniami dźwigowymi zlokalizowanymi przy tych obiektach oraz ekranami przeciwhałasowymi zlokalizowanymi w ciągach dróg i na drogowych obiektach inżynierskich, nadzór nad bieżącą eksploatacją, konserwacją i remontami obiektów inżynierskich, urządzeń dźwigowych, ekranów przeciwhałasowych oraz kontrola prawidłowego ich użytkowania.

Budżet partycypacyjny - głosuj na po
Abonament parkingowy
Baner Warszawa 19115
Rozbudowa II linii metra - informacje o zmianach w komunikacji
Rozbudowa II linii metra - informacje o budowie