ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
22-06-2017

Dane teleadresowe

Miejski System Informacji
ul. Chmielna 120,
00-801 Warszawa
tel.: 22 55 89 460
fax.: 22 55 89 461
e-mail: msi@zdm.waw.pl

Budżet partycypacyjny - dyskutuj o pomysłach
Abonament parkingowy
Baner Warszawa 19115
Rozbudowa II linii metra - informacje o zmianach w komunikacji
Rozbudowa II linii metra - informacje o budowie