ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
29-09-2015

Tryb uzyskania dokumentacji technicznej dla tablicy adresowej

1.      Składanie podania

o wydanie dokumentacji wnioskuje:

  • właściciel
  • zarządca
  • pełnomocnik (opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - zgodnie z obowiązującymi przepisami)


Podanie (wzór do pobrania na dole strony) z załącznikiem (informacja z ewidencji adresów o posiadanym lub zawiadomienie o nadanym numerze porządkowym – wydane przez Biuro Geodezji i Katastru) można:           

przesyłać:

  • e-mailem:  (msi@zdm.waw.pl),
  • faksem: 22 55 89 461, 22 620 06 08,
  • pocztą: ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa 

 

składać:

2.      Czas oczekiwania

do 7 dni roboczych

3.      Odbiór dokumentacji

w siedzibie MSI przy ul. Chmielna 124 (wejście od ul. Żelaznej) w godz. 7.30 - 15.30 (poniedziałek- piątek)

Z odebraną dokumentacją techniczną należy zgłosić się do producenta (wybranego przez zainteresowanego) w celu wykonania tablicy adresowej.

Obowiązek oznakowania posesji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku.            

Podstawa prawna: Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawa z dnia 17 maja 1989r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości art.47b ust.1, ust.2, ust.4 (Dz.U. z 2005r. nr 240, poz. 2027 z późn. zm.)


POBIERZ
Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej:
http://dziennikustaw.gov.pl/D2010076048901.pdf

(Przyjmujemy również pliki w formacie *.docx)

  • w kancelarii ZDM przy ul. Chmielnej 120 w godz. 7.30 - 15.30 (poniedziałek- piątek)

Pliki do pobrania

Budżet partycypacyjny - zgłoś pomysł
Abonament parkingowy
Baner Warszawa 19115
Rozbudowa II linii metra - informacje o zmianach w komunikacji
Rozbudowa II linii metra - informacje o budowie