ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
29-09-2015

Tryb uzyskania dokumentacji technicznej dla tablicy adresowej

 1. Składanie podania
 • O wydanie dokumentacji wnioskuje:
  • właściciel,
  • zarządca,
  • pełnomocnik (opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - zgodnie z obowiązującymi przepisami).
 • Wymagane dokumenty:
  • podanie o wydanie dokumentacji technicznej na wykonanie tablicy adresowej (wzór do pobrania na dole strony),
  • informacja z ewidencji adresów o posiadanym lub zawiadomienie o nadanym numerze porządkowym - wydane przez Biuro Geodezji i Katastru m. st. Warszawy,
  • w przypadku złożenia dokumentów przez pełnomocnika - potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.
 • Sposób składania dokumentów:
  • e-mailem msi@zdm.waw.pl,
  • faxem na numer 22 55 89 461, 22 620 06 08,
  • pocztą lub osobiście w kancelarii ZDM - adres ul. Chmielna 120 w godz. 7.30 - 15.30 (poniedziałek- piątek).
 • W podaniu prosimy o:
  • zaznaczenie kto składa podanie (właściciel/zarządca/pełnomocnik),
  • zaznaczenie sposobu odbioru dokumentacji (poczta, e-mail, osobiście),
  • wpisanie danych osoby/osób upoważnionych do osobistego odbioru dokumentacji.

 

 1. Termin odpowiedzi
 • do 7 dni roboczych.

 

 1. Odbiór dokumentacji
 • e-mailem msi@zdm.waw.pl,
 • pocztą,
 • w kancelarii ZDM przy ul. Chmielnej 120 w godz. 7.30 - 15.30 (poniedziałek- piątek). W przypadku nie odebrania dokumentacji z kancelarii ZDM, po upływie 14 dni od powiadomienia Państwa, zostanie ona wysłana pocztą.

 

 1. Z odebraną dokumentacją techniczną należy zgłosić się do producenta (wybranego przez zainteresowanego) w celu wykonania tablicy adresowej.
 1. Podstawa prawna
 • Zgodnie z art. 47b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r obowiązek właściwego oznakowania nieruchomości tablicą adresową spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku (Dz.U. z 2005r. nr 240, poz. 2027 z późn. zm.).

Pliki do pobrania

Budżet partycypacyjny - dyskutuj o pomysłach
Abonament parkingowy
Baner Warszawa 19115
Rozbudowa II linii metra - informacje o zmianach w komunikacji
Rozbudowa II linii metra - informacje o budowie