ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
28-03-2017

Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I

Miasto Stołeczna Warszawa i Zarząd Dróg Miejskich pozyskały 71,5 mln zł ze środków Unii Europejskiej. Pieniądze zostaną przeznaczone na budowę 19 nowych tras rowerowych. Ich łączna długość to 73,4 km. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 30 grudnia 2016 roku.

 

W ramach projektu Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I zostało zgłoszonych 19 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 110 049 204,74 zł, z czego 71 592 114,14 zł dofinansuje Unia Europejska. Łączna długość zgłoszonych tras wynosi 73,4 km, z czego 59,8 km to nowo zbudowane drogi dla rowerów, 13 km przypada na przebudowane, już istniejące trasy a pozostałe 0,6 km to wyznaczenie trasy po istniejącej infrastrukturze.

Zgłoszone zadania tworzą trasy łączące miejscowości metropolii warszawskiej z Warszawą, jak i też dzielnice Warszawy między sobą. Dzięki projektowi powstaną trasy m.in. wzdłuż ul. Puławskiej, Radzymińskiej, ciągu ulic Słomińskiego-Okopowa-Towarowa, Kasprzaka-Wolska-Połczyńska czy Marsa-Ostrobramska-Stanów Zjednoczonych zakończona kładkami pod mostem Łazienkowskim.

Projekt tworzy spójne połączenia międzygminne oraz wpisuje się w istniejącą już sieć dróg rowerowych metropolii warszawskiej. Utworzy korytarze transportowe zintegrowane z różnymi rodzajami transportu publicznego. Będzie to doskonała alternatywa dla mieszkańców codziennie dojeżdżających do pracy samochodem.

Głównym celem projektu jest poprawa poziomu i jakości życia społeczności lokalnej poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczenia powietrza na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz rozwój czystych, bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych oraz efektywnych form transportu publicznego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego.

Lokalizacja i dokumentacja fotograficzna tablic pamiątkowych projektu

Poniżej szczegółowa lista zadań, wraz z etapami prac i krótkim opisem (po kliknięciu w nazwę ulicy):

ULICA

ODCINEK

Ostrobramska (zadanie nr 1)

Poligonowa - Fieldorfa

Belwederska (zadanie nr 2)

Spacerowa - Dolna

Rzymowskiego (zadanie nr 3)

Puławska - Cybernetyki

al. Stanów Zjednoczonych-Ostrobramska (zadanie nr 4)

Bajońska - Grenadierów/Poligonowa

Żwirki i Wigury (etap I) (zadanie nr 5)

Wawelska - Racławicka

Słomińskiego (zadanie nr 6)

Międzyparkowa - Inflancka

Okopowa - Towarowa (zadanie nr 7)

rondo Zgrupowania AK "Radosław" - plac Zawiszy

Puławska (zadanie nr 8)

Domaniewska - gr. miasta

al. Prymasa Tysiąclecia (zadanie nr 9)

al. Obrońców Grodna - Rondo Zesłańców Syberyjskich

Radzymińska (zadanie nr 10)

Karkonoszy - Węzeł "Marki" S8

most Łazienkowski (zadanie nr 11)

Czerniakowska - Wał Miedzeszyński

Żwirki i Wigury (etap II) (zadanie nr 12)

Racławicka - 17 Stycznia

Al. Jerozolimskie (zadanie nr 13)

Grzymały-Sokołowskiego - pl. Zawiszy

Pole Mokotowskie (zadanie nr 14)

 

Mińska - Stanisławowska - Dwernickiego - Szaserów (zadanie nr 15)

Grochowska - Chłopickiego

Marsa (zadanie nr 16)

Żołnierska-Cyrulików

Jagiellońska (zadanie nr 17)

rondo Starzyńskiego - Trasa Toruńska

Czerniakowska - Powsińska - Wiertnicza - Przyczółkowa (zadanie nr 18)

al. Witosa - Europejska

Kasprzaka - Wolska - Połczyńska (zadanie nr 19)

al. Prymasa Tysiąclecia - gr. miasta

Drogi rowerowe zrealizowane

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ostrobramskiej

Na odcinku od ul. Fieldorfa do ul. Poligonowej. To zadanie nr 1 w ramach projektu Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT etap I.

Inwestycja stanowi kontynuację spójnego korytarza rowerowego prowadzącego od ronda Marsa do centrum, poprawiając warunki ruchu rowerowego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego. Długość zbudowanej drogi rowerowej to 1,6 km.

Wybudowano drogi rowerowe: a) po północnej stronie jezdni od ul. Zamienieckiej do ul. Białowieskiej, b) po południowej stronie jezdni od ul Fieldorfa do ul. Poligonowej. Droga ta stanowi istotne połączenie rowerowe dla mieszkańców Gocławia i Gocławka do centrum miasta.

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Belwederskiej

To zadanie nr 2 w ramach projektu Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT etap I.

Głównym celem zadania jest budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Belwederskiej, po zachodniej stronie jezdni, na odcinku od ul. Bagatela do ul. Dolnej. Inwestycja stanowi ważne połączenie rowerowe dla mieszkańców Mokotowa oraz Wilanowa. Trasa to połączenie rowerowe tych dzielnic w kierunku Śródmieścia. Poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania rowerem w ww. relacjach i skłoni większą liczbę osób do korzystania z roweru jako środka transportu.

Długość zbudowanej drogi rowerowej to 0,5 km. Dodatkowo przebudowano 1,3 km drogi rowerowej po zachodniej stronie ul. Belwederskiej, na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Dolnej. Stanowi ona ważne połączenie w kierunku centrum dla mieszkańców Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa, gdyż jest kontynuacją budowy drogi rowerowej wzdłuż al. Sobieskiego na odcinku al. Sikorskiego – Chełmska.

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Gintrowskiego (d. Rzymowskiego)

Zadanie nr 3 w ramach projektu Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT etap I.

Głównym celem realizacji zadania jest budowa dróg dla rowerów wzdłuż ul. Rzymowskiego: a) po północno-wschodniej stronie ul. Gintrowskiego, od kładki przy ul. Cybernetyki do ul. Modzelewskiego (z powiązaniem z ul. Puławską); b) po południowo-zachodniej stronie ul. Rzymowskiego, od kładki przy ul. Cybernetyki do ul. Puławskiej.

Inwestycja stanowi ważne połączenie rowerowe dla mieszkańców Służewca oraz dla pracowników dzielnicy biurowej na terenie Służewca Przemysłowego. Trasa będzie stanowiła połączenie dzielnicy biurowej z południową częścią Mokotowa, Ursynowem i Wilanowem. Poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania rowerem w ww. relacjach i skłoni większą liczbę osób do korzystania z roweru jako środka transportu.

Długość zbudowanej drogi rowerowej to 2,1 km. Dodatkowo wyznaczono 0,6 km drogi po północno-wschodniej stronie ulicy, od ul. Cybernetyki do ul. Modzelewskiego

Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Stanów Zjednoczonych i ul. Ostrobramskiej

Zadanie nr 4 w ramach projektu Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF etap I.

Inwestycja jest kontynuacją spójnego korytarza rowerowego prowadzącego od ronda Marsa do centrum, poprawiając warunki ruchu rowerowego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Długość wybudowanej drogi rowerowej to 3,7 km, a przebudowanej 1,3 km: a) po północnej stronie jezdni Al. Stanów Zjednoczonych na odcinku od Wału Miedzeszyńskiego do ul. Grenadierów, b) popołudniowej stronie jezdni al. Stanów Zjednoczonych i ul. Ostrobramskiej na odcinku od Wału Miedzeszyńskiego do ul. Poligonowej.

Inwestycja jest ważnym połączeniem rowerowym dla mieszkańców Pragi Południe, Rembertowa, Wawra i Wesołej w kierunku centrum.

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żwirki i Wigury – etap I

Zadanie nr 5 w ramach projektu Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT etap I.

Realizacja inwestycji stanowi początek spójnego korytarza rowerowego od lotniska do centrum, poprawiając warunki ruchu rowerowego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego. To ważne połączenie rowerowe  dla mieszkańców Ochoty i Śródmieścia.

Długość zbudowanej drogi rowerowej to 2,5 km.

 

 

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Słomińskiego od ul. Międzyparkowej do ul. Inflanckiej

Zadanie nr 6 w ramach projektu Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT etap I.

Droga ta stanowi ważne połączenie rowerowe dla mieszkańców Pragi Północ, Żoliborza i Targówka w kierunku północnego Śródmieścia i Woli. Poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania rowerem w ww. relacjach i skłoni większą liczbę osób do korzystania z roweru jako środka transportu.

Jest ona kontynuacją budowanej drogi rowerowej wzdłuż mostu Gdańskiego, ulic Wybrzeże Helskie i Wenedów. Stanowi część nieprzerwanego ciągu łączącego Pragę Północ, Targówek i Żoliborz z północną częścią centrum.

Długość zbudowanej drogi rowerowej to 0,3 km, a przebudowanej 0,3 km trasy.

Przystosowanie mostu Łazienkowskiego do obsługi ruchu rowerowego

Budowa trasy rowerowej na kładkach podwieszonych pod konstrukcję mostu Łazienkowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą: kładką nad Wałem Miedzeszyńskim i drogami dla rowerów prowadzącymi na most.

To zadanie nr 11 w ramach projektu Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT etap I.

Inwestycja ta to ważne połączenie rowerowe dla mieszkańców Pragi Południe, Wawra, Rembertowa i Wesołej w kierunku Śródmieścia. Stanowi ciąg dalszy realizowanych od lat inwestycji rowerowych wzdłuż Trasy Łazienkowskiej. Poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania rowerem w ww. relacjach i skłoni większą liczbę osób do korzystania z roweru jako środka transportu.

Długość zbudowanej drogi rowerowej to 1,4 km.

Budowa drogi dla rowerów na Polu Mokotowskim

Budowa dróg dla rowerów na Polu Mokotowskim: w relacji wschód-zachód (od ul. Banacha do ronda Jazdy Polskiej i do pl. Unii Lubelskiej) oraz północ-południe (od ul. Boboli do ul. Ondraszka). To zadanie nr 14 w ramach projektu Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT etap I.

Inwestycji pozwoli utworzyć spójny korytarz rowerowy od granic miasta do centrum, poprawiając warunki ruchu rowerowego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Długość zbudowanej drogi rowerowej to 3,3 km, a przebudowanej 0,2 km.

Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Marsa

Odcinek ul. Żołnierska – ul. Cyrulików. Zadanie nr 16 w ramach projektu Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT etap I.

Realizacja inwestycji przyczyni się do utworzenia spójnego korytarza rowerowego od granic miasta do centrum, poprawiając warunki ruchu rowerowego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Długość zbudowanej drogi rowerowej to 2,0 km.

 

 

Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulic Powsińskiej i Wiertniczej

Zadanie nr 18 w ramach projektu: Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT etap I – budowa drogi dla rowerów w ciągu ulic Czerniakowskiej, Powsińskiej, Wiertniczej i Przyczółkowej (odcinek al. Witosa - ul. Europejska).

Trasa przyczyni się do realizacji spójnego korytarza rowerowego od granic miasta do centrum, poprawiając warunki ruchu rowerowego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Długość zbudowanej drogi rowerowej w ramach I etapu to 2,5 km. Łącznie w ramach etapów I i II zostanie wybodowane 4,5 km.

 

Budowa dróg rowerowych wzdłuż Alej Jerozolimskich (Grzymały-Sokołowskiego – plac Zawiszy)

Zadanie nr 13 w ramach projektu: Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT etap I. Obejmuje także wyznaczenie przejazdów rowerowych na pl. Zawiszy.

Realizacja inwestycji przyczyni się do utworzenia spójnego korytarza rowerowego od granic miasta do centrum, poprawiając warunki ruchu rowerowego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Długość budowanej drogi rowerowej to 1,3 km, a przebudowywanej 0,2 km.

 

Drogi rowerowe w trakcie budowy

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żwirki i Wigury – etap II

Na odcinku ul. Racławicka – ul. 17 Stycznia. Zadanie nr 12 w ramach projektu Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT etap I.

Inwestycja stanowi kontynuację spójnego korytarza rowerowego od lotniska do centrum, poprawiając warunki ruchu rowerowego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Długość budowanej drogi rowerowej to 3,8 km.

 

 

Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Jagiellońskiej

Na odcinku od ronda Starzyńskiego do Trasy Toruńskiej. Zadanie nr 17 w ramach projektu Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT etap I.

Inwestycja przyczyni się do realizacji spójnego korytarza rowerowego od granic miasta do centrum, poprawiając warunki ruchu rowerowego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Długość budowanej drogi rowerowej to 2,0 km.

 

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Radzymińskiej

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Radzymińskiej na odcinku od ul. Karkonoszy do granicy miasta. Zadanie nr 10 w ramach projektu: Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT etap I

Realizacja inwestycji pozwoli utworzyć spójny korytarz rowerowy od granic miasta do centrum, poprawiając warunki ruchu rowerowego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Długość budowanej drogi rowerowej to 5,3 km.

 

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE

Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Kasprzaka-Wolska-Połczyńska

Na odcinku od al. Prymasa Tysiąclecia do granicy miasta. Realizacja w ramach projektu: Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT etap I jako zadanie nr 19.

Trasa pozwoli utworzyć spójny korytarz rowerowy od granic miasta do centrum, poprawiając warunki ruchu rowerowego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Długość budowanej drogi rowerowej to 5,4 km, a przebudowywanej 0,5 km.

 

Budowa dróg dla rowerów wzdłuż ul. Puławskiej

Odcinek Domaniewska – granica miasta. Zadanie nr 8 w ramach projektu Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT etap I.

Realizacja inwestycji przyczyni się do utworzenia spójnego korytarza rowerowego od granic miasta do centrum, poprawiając warunki ruchu rowerowego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Długość budowanej drogi rowerowej to 14,4 km, a przebudowywanej 3,2 km.

 

 

Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulic Okopowej i Towarowej

Odcinek rondo Radosława – plac Zawiszy. Zadanie nr 7 w ramach projektu Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT etap I.

Realizacja inwestycji przyczyni się do realizacji spójnego korytarza rowerowego od granic miasta do centrum, poprawiając warunki ruchu rowerowego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Długość  budowanej drogi rowerowej to 2,9 km, a przebudowywanej 0,6 km.

 

 

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic Mińska – Stanisławowska – Dwernickiego – Szaserów

Budowa trasy rowerowej w ciągu ulic Mińskiej (odc. od Grochowskiej do Stanisławowskiej), Stanisławowskiej (odc. od Mińskiej do Dwernickiego), Dwernickiego (odc. od Stanisławowskiej do Szaserów), Szaserów (odc. od Dwernickiego do Chłopickiego). Zadanie nr 15.

Realizacja inwestycji pozwoli utworzyć spójny korytarz rowerowy od granic miasta do centrum, poprawiając warunki ruchu rowerowego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Długość budowanej drogi rowerowej to 2,0 km.

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE

Projekty w przygotowaniu

Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Prymasa Tysiąclecia

Budowa i remont drogi rowerowej wzdłuż al. Prymasa Tysiąclecia (al. Obrońców Grodna – rondo Zesłańców Syberyjskich) wraz z wyznaczeniem przejazdów dla rowerów na rondzie Zesłańców Syberyjskich. Zadanie nr 9 w ramach projektu Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT etap I.

Realizacja inwestycji przyczyni się do utworzenia spójnego korytarza rowerowego od granic miasta do centrum, poprawiając warunki ruchu rowerowego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Długość budowanej to 1,2 km, a przebudowywanej 5,0 km.

Budżet partycypacyjny - głosuj na po
Abonament parkingowy
Baner Warszawa 19115
Rozbudowa II linii metra - informacje o zmianach w komunikacji
Rozbudowa II linii metra - informacje o budowie