ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
09-01-2018

Szkody w wyniku uszkodzenia pojazdu

Aby ubiegać się o odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu na drogach zarządzanych przez ZDM przy szkodach o wartości poniżej 500 zł należy złożyć w Kancelarii ZDM przy ul. Chmielnej 120:

  • pisemne roszczenie o wypłacenie odszkodowania

  • dokładny opis okoliczności i przebiegu zdarzenia z określeniem daty, godziny i miejsca wypadku oraz powstałych uszkodzeń pojazdu

  • kserokopię dowodu rejestracyjnego samochodu i prawa jazdy kierowcy

  • posiadane fotografie miejsca zdarzenia, szkic określający przebieg zdarzenia i przyczyny uszkodzenia pojazdu, w tym kształt, rodzaj i wymiary przeszkody

  • oświadczenie świadków zdarzenia

  • informację o wysokości żądanego odszkodowania oraz dokumenty uzasadniające zgłoszone roszczenia np. kosztorys niezbędnej naprawy, oryginały rachunków

  • informację, w jakim zakresie i w którym towarzystwie jest ubezpieczony pojazd oraz czy wystąpiono o odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia autocasco

  • informację o okresie i przebiegu eksploatacyjnym uszkodzonych części

  • protokół pokolizyjny z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji lub Straży Miejskiej w szczególności określający przyczynę, osobę lub instytucję winną zaistniałej kolizji oraz stwierdzone podczas oględzin uszkodzenia pojazdu

Przy szkodach o wartości powyżej 500 zł należy pobrać druk zgłoszenia szkody i po wypełnieniu przesłać do PZU S.A. na podany w formularzu adres do korespondencji, faksem na nr (85) 308 27 06 lub e-mail kontakt@pzu.pl  

Telefony kontaktowe ZDM: 22 55 89 222 lub 22 55 89 422

kancelaria@zdm.waw.pl

Pliki do pobrania

Budżet partycypacyjny - dyskutuj o pomysłach
Abonament parkingowy
Baner Warszawa 19115
Rozbudowa II linii metra - informacje o zmianach w komunikacji
Rozbudowa II linii metra - informacje o budowie