ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
01-06-2015

Karta Powstańca

Karta Powstańca” wydawana jest na udokumentowany wniosek osób, które uczestniczyły w Powstaniu Warszawskim, na podstawie odpowiedniego zaświadczenia wydanego przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub legitymacji związku zrzeszającego uczestników Powstania Warszawskiego.

Pliki do pobrania

Budżet partycypacyjny - dyskutuj o pomysłach
Abonament parkingowy
Baner Warszawa 19115
Rozbudowa II linii metra - informacje o zmianach w komunikacji
Rozbudowa II linii metra - informacje o budowie