ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
29-11-2014

Kontakt

Korespondencja mailowa powinna zawierać: imię i nazwisko piszącego oraz jego dokładny adres. Jeśli stanowi ona odpowiedź na przesłane wezwanie do zapłaty lub upomnienie powinna także zawierać sygnaturę danej sprawy. Mail nie może zawierać żadnych treści obraźliwych, wulgarnych, zniesławiających, itp. Jego forma, brzmienie i treść winna mieścić się w ogólnie przyjętych zasadach kultury i dobrego wychowania, a także wyraźnie wskazywać podnoszone kwestie/zarzuty. Dodatkowo musi on zawierać wyraźną zgodę na odpowiedź w formie mailowej.

Maile anonimowe oraz nie spełniające któregokolwiek z powyższych warunków pozostaną bez odpowiedzi.

Korespondencję elektroniczną należy wysyłać na adres e-mail: windykacja@zdm.waw.pl

Kontakt telefoniczny

22 55 89 305, 22 55 89 307, 22 55 89 309, 22 55 89 310, 22 55 89 337.

Klauzula Informacyjna dot. ochrony danych osobowych: Podane we wniosku oraz załączonych do wniosku dokumentach dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o orchonie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) przez Zarząd Dróg Miejskich, z siedzibą przy ul. Chmielnej 120 w Warszawie, w celu rozpatrzenia i realizacji przesłanego wniosku. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia wniosku.

Budżet partycypacyjny - dyskutuj o pomysłach
Abonament parkingowy
Baner Warszawa 19115
Rozbudowa II linii metra - informacje o zmianach w komunikacji
Rozbudowa II linii metra - informacje o budowie