ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
29-11-2014

Płatności

Opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłaty za postój w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) należy wpłacić na indywidualne konto dla danej opłaty, wskazane nad kodem kreskowym na Dokumencie Opłaty Dodatkowej (DOD). Dwanaście ostatnich cyfr w numerze tego konta pokrywa się z numerem DOD. W rubryce "tytuł" przelewu wystarczy adnotacja "Opłata dodatkowa".

W przypadku zagubienia bądź zniszczenia DOD albo w przypadku regulowania więcej niż jednej opłaty dodatkowej, należności te należy wpłacać na poniższy rachunek bankowy Zarządu Dróg Miejskich (ZDM):
 
Bank Handlowy S.A. 17 1030 1508 0000 0005 5005 9118
 
Na poleceniu przelewu/wpłaty należy wówczas wpisać numer rejestracyjny pojazdu lub numeru opłaty dodatkowej albo sygnaturę sprawy uwidocznioną w nagłówku otrzymanego wezwania/upomnienia.
 
Należność z tytułu opłaty dodatkowej można także wpłacić (gotówką lub kartą bankową) w opłatomacie dostępnym w ZDM (ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.


Dane do płatności dokonywanych z zagranicy:

SWIFT Code :          CITIPLPX
Bank:                        Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Adres:                       Senatorska 16, 00-923 Warszawa
IBAN i konto:            PL 17 1030 1508 0000 0005 5005 9118
tytuł przelewu:          Dokument oplaty dodatkowej nr ……………………….
Budżet partycypacyjny - głosuj na po
Abonament parkingowy
Baner Warszawa 19115
Rozbudowa II linii metra - informacje o zmianach w komunikacji
Rozbudowa II linii metra - informacje o budowie