ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
29-11-2014

Płatności

Należności z tytułu opłat dodatkowych należy wpłacać na poniższy rachunek bankowy:

 

Bank Handlowy S.A. 17 1030 1508 0000 0005 5005 9118

 

na dokumentach wystawianych przez kontrolerów ZDM podajemy indywidualne konta dla poszczególnych opłat. Numer konta kończy się numerem Dokumentu Opłaty Dodatkowej.

Na poleceniu przelewu/wpłaty prosimy o wpisanie numeru rejestracyjnego pojazdu lub numeru opłaty dodatkowej lub wskazanie sygnatury sprawy uwidocznionej w nagłówku otrzymanego wezwania/upomnienia.

Należność można także wpłacać w opłatomacie ZDM (ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

 

Dane do płatności dokonywanych z zagranicy:

Międzynarodowy numer banku BIC odbiorcy (SWIFT-Code) - CITIPLPX

Międzynarodowy bankowy numer konta IBAN dla opłat dodatkowych-PL17103015080000000550059118

adres: SENATORSKA 18

Budżet partycypacyjny - zgłoś pomysł
Abonament parkingowy
Baner Warszawa 19115
Rozbudowa II linii metra - informacje o zmianach w komunikacji
Rozbudowa II linii metra - informacje o budowie