ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
29-11-2014

Awaryjne zajęcia pasa drogowego

Awaryjne zajęcie pasa drogowe to zgłoszenie awarii przez właścicieli sieci wodociągowej, ciepłowniczej, teletechnicznej i innej w trybie nagłym oraz zgłoszenie robót wymagających jakiejkolwiek ingerencji w infrastrukturę drogową.

awarie@zdm.waw.pl

faks 22 558-92-93

Pogotowie Drogowe – faks 620 76 82, telefon: 22 55 89 741

Pliki do pobrania

Budżet partycypacyjny - dyskutuj o pomysłach
Abonament parkingowy
Baner Warszawa 19115
Rozbudowa II linii metra - informacje o zmianach w komunikacji
Rozbudowa II linii metra - informacje o budowie