ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
30-11-2015

Umowy, obiekty budowlane, infrastruktura naziemna

Zezwolenia na zajęcie pasa drogi w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych oraz umowy dzierżawy.

Zespół ds. Terenów 22 55 89 163/164/194/235

faks: 22 620 06 08

kancelaria@zdm.waw.pl

Pliki do pobrania

Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I
Abonament parkingowy
Baner Warszawa 19115
Rozbudowa II linii metra - informacje o zmianach w komunikacji
Rozbudowa II linii metra - informacje o budowie