Rozszerzenie SPPN o Ochotę i Żoliborz - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Rozszerzenie SPPN o Ochotę i Żoliborz

15 listopada 2021 r. Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) rozszerzyła się o Ochotę i Żoliborz. Mieszkańcy strefy mogą uzyskać abonament mieszkańca, uprawniający do bezpłatnego postoju na określonym obszarze.

Część ulic została oznakowana znakiem B-35, oznaczającym zakaz postoju dla wszystkich oprócz mieszkańców z identyfikatorem. Poniżej najważniejsze informacje dla mieszkańców.

 

 

 

Czym i po co jest SPPN?

SPPN ma na celu poprawę sytuacji parkingowej mieszkańców. Strefa skłania przyjezdnych kierowców do krótszego postoju lub nawet zniechęca niektórych do wjechania w jej obszar, a zarazem zwiększa rotację parkujących samochodów. Zasady działania SPPN określa uchwała Rady m.st. Warszawy.

Na Ochocie i Żoliborzu wyznaczonych zostało łącznie ok. 14,5 tys. miejsc parkingowych, których w sumie w całej strefie od 15 listopada jest ponad 50 tys. Więcej:

 

Jakie zmiany są wprowadzane na ulicach w związku z wprowadzeniem SPPN?

Wszystkie płatne miejsca w strefie muszą być odpowiednio oznakowane – znakiem „parking” oraz malowaniem na jezdni. Malowanie oznakowania na jezdni wymaga czasowego przeparkowania samochodów. Taki wymóg jest oznakowany z wyprzedzeniem 5 dni – na danej ulicy pojawiają się wówczas znaki „zakaz zatrzymywania się i postoju” obowiązujące od konkretnej daty. Osoby, które nie dostosują się do znaków, muszą się liczyć z odholowaniem auta. Prace trwają z reguły ok. 2 dni (zależy to m.in. od pogody).

Jeżeli w czasie ustawienia znaków zakazu kierowca był nieobecny i nie miał możliwości przestawić auta, może złożyć reklamację od wystawionej opłaty (pod warunkiem, że udowodni brak możliwości przestawienia auta). Więcej na temat usuwania pojazdów

Komu przysługuje abonament mieszkańca?

Abonament mieszkańca może otrzymać osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terenie SPPN,
 • jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony lub samochodu osobowego powyżej 2,5 tony.

Więcej o zasadach wydawania abonamentów.

Gdzie wyrobić lub przedłużyć abonament?

Sprawy związane z abonamentem, a więc jego wyrobienie lub przedłużenie można załatwić:

Jaki abonament wybrać?

Wybór rodzaju abonamentu należy do mieszkańca.

Abonament rejonowy

 

Abonament obszarowy

Taki abonament obowiązuje od 15 listopada 2021 r.

 • kosztuje 600 zł rocznie (z możliwością zapłacenia w dwóch ratach),
 • pozwala zaparkować na obszarze obejmującym całe osiedle, np. Rakowiec, Żoliborz Oficerski. Mapa podziału strefy na obszary dostępna jest pod tym linkiem,
 • obszary abonamentowe obejmują ok. 800-1200 miejsc postojowych. Parkować można po obu stronach ulic będących granicami obszarów. Osoba zameldowana na granicy obszaru może wybrać, w którym obszarze będzie obowiązywał abonament,
 • uprawnia do postoju w „strefach tylko dla mieszkańców” B-35 na całym obszarze obowiązywania abonamentu.

Identyfikator B-35

Osoba wnioskująca o abonament otrzymuje identyfikator B-35. Taki identyfikator uprawnia do warunkowego postoju poza miejscami wyznaczonymi w SPPN.

Dla abonamentu rejonowego identyfikator B-35 obowiązuje:

 • na tych odcinkach dróg oznakowanych znakiem B-35 „zakaz postoju” z tabliczką „nie dotyczy…” (szczegóły powyżej), które znajdują się w okręgu o promieniu 150 m od miejsca zameldowania lub są przez promień tego okręgu przecinane. Każdy odcinek ma w terenie numer na tabliczce pod znakiem i taki sam numer dostaje mieszkaniec,
 • w strefie oznakowanej znakiem B-39 „strefa ograniczonego postoju”, jeśli miejsce zameldowania znajduje się w takiej strefie. Każda strefa w terenie ma swój numer na tabliczce pod znakiem i taki sam numer dostaje mieszkaniec.

Ważne: posiadacz abonamentu rejonowego nie dostanie identyfikatora B-35 na strefę B-39, jeśli miejsce jego zameldowania w niej nie leży, a jedynie zahacza ją swoim promieniem 150 m.

Dla abonamentu obszarowego identyfikator B-35 obowiązuje:

 • na całym obszarze obowiązywania abonamentu, na wszystkich odcinakach oznakowanych znakiem B-35 „zakaz postoju” z tabliczką „nie dotyczy…” (szczegóły powyżej) oraz we wszystkich strefach oznakowanych znakiem B-39 „strefa ograniczonego postoju”, które znajdują się na obszarze obowiązywania abonamentu.

Kto jest zwolniony z opłat za parkowanie w SPPN?

Poza posiadaczami abonamentu, z opłat zwolnieni są posiadacze jednej z kart:

 • Karta N+ – wydawana jest na podstawie ważnej Karty Parkingowej osoby niepełnosprawnej i innych wymaganych dokumentów,
 • Karta Powstańcawydawana jest uczestnikom Powstania Warszawskiego,
 • Karta Honorowa – wydawana jest uczestnikom walk o Warszawę w latach 1939-1945 (innych niż Powstanie Warszawskie).

Powered by Projectic.pl