ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

Wykaz zamówień poniżej progu PZP

WYSZUKAJ:

Rodzaj postępowania
Próg finansowy
Kategoria

DPZ/346/A/16

Data ogłoszenia: 13:37 04 listopada 2016

Przeprowadzenie badań parkingowych oraz analiza zasadności rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na obszarze dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy

DPZ/205/A/16

Data ogłoszenia: 13:47 28 czerwca 2016

Opracowanie zasad wyznaczenia miejsc parkingowych dla samochodów dostawczych na terenie Warszawy.

DPZ/167/A/16

Data ogłoszenia: 09:01 19 maja 2016

Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla następujących zadań inwestycyjnych: 1) Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Puławskiej; 2) Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Marsa.

DPZ/140/A/16

Data ogłoszenia: 14:20 10 maja 2016

Wykonanie Studium Wykonalności dla Projektu pt. Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF- etap 1

DPZ/139/A/16

Data ogłoszenia: 11:10 05 maja 2016

Dostawy w 2016 roku odzieży roboczej i ochronnej - ODZIEŻ RÓŻNA; części garderoby i kamizelki odblaskowe.

DPZ/34/A/16

Data ogłoszenia: 15:00 01 lutego 2016

Opracowanie dokumentacji projektowej dla wdrożenia dwóch zwycięskich projektów z II edycji Budżetu Partycypacyjnego: „Zielona Świętokrzyska” oraz „Pogońmy plastikowe donice - wymiana betonowej nawier...

DPZ/18/A/16

Data ogłoszenia: 14:50 01 lutego 2016

Świadczenie usług kancelaryjno-archiwizacyjnych i administracyjnych oraz bieżącej biurowej obsługi pracy Wydziału Usuwania Pojazdów.

Budżet partycypacyjny - głosuj na po
Abonament parkingowy
Baner Warszawa 19115
Rozbudowa II linii metra - informacje o zmianach w komunikacji
Rozbudowa II linii metra - informacje o budowie