DZP/62/PN/51/10 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Szczegóły zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót remontowych mostu i wiaduktu im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Warszawie. Ogłoszenie o zamówieniu znajduje się w pliku Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się w pliku Specyfikacja Techniczna Wykonania Projektu znajduje się w pliku Odpowiedzi na pytania znajdują się w - DZP/62/PN/51/10

Kategoria ogłoszenia:

Data ogłoszenia: 07-07-2010

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót remontowych mostu i wiaduktu im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Warszawie.

Ogłoszenie o zamówieniu

znajduje się w pliku


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

znajduje się w pliku

Specyfikacja Techniczna Wykonania Projektu

znajduje się w pliku


Odpowiedzi na pytania

znajdują się w pliku

Pismo o unieważnieniu postępowania

znajduje się w pliku


Powered by Projectic.pl