DZP/56/PN/47/10 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Szczegóły zamówienia

Budowa oświetlenia ciągu pieszego Al. Wojska Polskiego na odcinku od Pl. Inwalidów do ul. Wyspiańskiego w Warszawie. Ogłoszenie o zamówieniu znajduje się w pliku Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się w pliku Strona tytułowa kosztorysu znajduje się w pliku Przedmiar robót znajduje się w pliku - DZP/56/PN/47/10

Kategoria ogłoszenia:

Data ogłoszenia: 11-06-2010

Budowa oświetlenia ciągu pieszego Al. Wojska Polskiego na odcinku od Pl. Inwalidów do ul. Wyspiańskiego w Warszawie.

Ogłoszenie o zamówieniu

znajduje się w pliku


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

znajduje się w pliku


Strona tytułowa kosztorysu

znajduje się w pliku


Przedmiar robót

znajduje się w pliku


Projekt Budowlano – Wykonawczy

znajduje się w pliku


Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

znajduje się w pliku


Odpowiedzi na pytania

znajdują się w pliku


Rozstrzygnięcie postępowania

znajduje się w pliku


Powered by Projectic.pl