28-12-2017

19115 – jeden numer Pogotowia Drogowego

Wykruszenie nawierzchni, uszkodzona latarnia, zniszczony znak drogowy - wszystkie takie sprawy można zgłaszać za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Od 1 stycznia 2018 r. przestaje funkcjonować osobny numer telefonu do Pogotowia Drogowego ZDM.

19115 – jeden numer Pogotowia Drogowego

Zmiana ma usprawnić i ustandaryzować proces obsługi mieszkańców. Zgłoszenia o awariach można kierować przez całą dobę do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 za pośrednictwem:

Nie zmienia się zakres działań Pogotowia Drogowego. Pracownicy Pogotowia Drogowego ZDM przez całą dobę, siedem dni w tygodniu patrolują pas drogowy, zabezpieczają i oznakowują awarie na jezdni czy chodniku. Na bieżąco naprawiają uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego. W sytuacji, kiedy awaria wystąpi na drodze nie będącej w zarządzie ZDM, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom, Pogotowie Drogowe niezwłocznie zabezpiecza teren i przekazuje informację do właściwej jednostki.

Mieszkańcy najczęściej zgłaszają wykruszenia w jezdni, na chodnikach czy drogach dla rowerów, niedziałające oświetlenie czy sygnalizację świetlną, brakujące elementy organizacji ruchu wpływające na bezpieczeństwo ruchu drogowego (np. słupki). W tym roku do Zarządu Dróg Miejskich wpłynęło ok. 40 tys. zgłoszeń, z czego 22 tys. za pośrednictwem Warszawa 19115, to jest o 40 proc. więcej niż w 2016 roku.   

Powered by Projectic.pl