Konsultacje i spotkania - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Konsultacje i spotkania

Zarząd Dróg Miejskich prowadzi konsultacje społeczne w sprawach dotyczących planowanych inwestycji i remontów, a także innych przedsięwzięć. Organizujemy spotkania informacyjne z mieszkańcami. W trakcie takich spotkań szczegółowo informujemy o zakresie planowanych inwestycji, słuchamy sugestii i pytań mieszkańców. W tym miejscu można zapoznać się z terminami trwających konsultacji i spotkań oraz z raportami dotyczącymi sposobu rozpatrzenia uwag zgłaszanych przez mieszkańców.

 

Konsultacje społeczne i spotkania z mieszkańcami

Powered by Projectic.pl