Jaka strefa płatnego parkowania na Pradze-Północ? - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Jaka strefa płatnego parkowania na Pradze-Północ?

Kilkaset osób wzięło udział w konsultacjach społecznych dotyczących rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na Pradze-Północ i Woli. Pomysł cieszył się dużym poparciem. Opracowaliśmy właśnie raport z konsultacji. Na dalszym etapie decyzję o ewentualnym rozszerzeniu strefy podejmie Rada m.st. Warszawy.

Pomysł rozszerzenia strefy płatnego parkowania wiąże się z sąsiedztwem drugiej linii metra, która wpływa na sytuację parkingową w tej części miasta. Rozwiązaniem może być wprowadzenie płatnego parkowania, tak aby ochronić te tereny przed nadmierną liczbą parkujących samochodów.

Doświadczenia z istniejącej strefy potwierdzają, że wprowadzenie opłat zniechęca część kierowców do wjeżdżania do strefy, skłania również do krótszego postoju, zwiększając rotację i ułatwiając znalezienie wolnego miejsca. Mieszkańcy strefy mogą skorzystać z zakupu abonamentu, uprawniającego do darmowego postoju w pobliżu miejsca zamieszkania.

Zarząd Dróg Miejskich analizuje objęcie strefą płatnego parkowania tych obszarów, które są narażone na największy deficyt miejsc postojowych. Do analizy wskazano tereny Nowej Pragi (między al. Solidarności a ul. 11 Listopada i Ratuszową) oraz Starej Pragi i Szmulek (od Targowej do al. Tysiąclecia i ul. Radzymińskiej), a także ulice w bezpośrednim sąsiedztwie ZOO. Koncepcja zmian została poprzedzona analizą stanu obecnego i pomiarem ile samochodów parkuje na poszczególnych ulicach o różnych porach dnia. Koncepcja dotyczy oznakowania miejsc postojowych – jako że zgodnie z przepisami płatne miejsca postojowe powinny być wyznaczone. Tam gdzie to uzasadnione, rozważamy również wprowadzenie ruchu jednokierunkowego czy budowę dodatkowych zatok.
Decyzja o ewentualnym rozszerzeniu strefy zostanie podjęta po konsultacjach społecznych przez Radę m.st. Warszawy.

Jak można wziąć udział w konsultacjach:

Obszar analizy podzieliliśmy na 6 podobszarów. Każdemu z nich poświęcone jest osobne spotkanie, tak aby móc skoncentrować się na poszczególnych ulicach i zebrać opinie mieszkańców do proponowanych rozwiązań. Dodatkowo, przewidziano dwa spacery, a także mobilny punkt konsultacyjny.

Spotkania rozpoczynają się o godzinie 18.00:

  • 15.10 (wtorek)  Obszar 1 Muzeum Warszawskiej Pragi, sala penthouse (1 piętro), ul. Targowa 50/52
  • 17.10 (czwartek) Obszar 2 ZGN Praga-Północ, ul. Tarchomińska 14
  • 24.10 (czwartek) Obszar 3 Klub Kuźnia, ul. Ząbkowska 42
  • 25.10 (piątek) Obszar 4 Kuchnia Czerwony Rower, ul. Targowa 82
  • 28.10 (poniedziałek) Obszar 5 Praska Światoteka, ul. Szwedzka 6/82
  • 29.10 (wtorek) Obszar 6 Szkoła Podstawowa nr 127 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Kowieńska 12/20

Spacer rozpoczynają się o godzinie 11.00:

  • 26.10 spacer – start: Dom Kultury Praga, ul. Dąbrowszczaków 2
  • 09.11 spacer – start: Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 59, ul. Radzymińskiej 50 Spacer zostanie zakończony spotkaniem w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 im. Adama Asnyka przy ul. Otwockiej 3

Uwagi do projektów można zgłaszać mailowo na adres sppnpraga@zdm.waw.pl do 10 listopada 2019 r.

Pełny raport z konsultacji dostępny jest pod adresem: konsultacje.um.warszawa.pl/sppn_praga.

Pliki do pobrania

Powered by Projectic.pl