Jaka strefa płatnego parkowania na Pradze-Północ? - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Jaka strefa płatnego parkowania na Pradze-Północ?

Kilkaset osób wzięło udział w konsultacjach społecznych dotyczących rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na Pradze-Północ i Woli. Pomysł cieszył się dużym poparciem. Opracowaliśmy właśnie raport z konsultacji. Na dalszym etapie decyzję o ewentualnym rozszerzeniu strefy podejmie Rada m.st. Warszawy.

Pomysł rozszerzenia strefy płatnego parkowania wiąże się z sąsiedztwem drugiej linii metra, która wpływa na sytuację parkingową w tej części miasta. Rozwiązaniem może być wprowadzenie płatnego parkowania, tak aby ochronić te tereny przed nadmierną liczbą parkujących samochodów.

Doświadczenia z istniejącej strefy potwierdzają, że wprowadzenie opłat zniechęca część kierowców do wjeżdżania do strefy, skłania również do krótszego postoju, zwiększając rotację i ułatwiając znalezienie wolnego miejsca. Mieszkańcy strefy mogą skorzystać z zakupu abonamentu, uprawniającego do darmowego postoju w pobliżu miejsca zamieszkania.

Zarząd Dróg Miejskich analizuje objęcie strefą płatnego parkowania tych obszarów, które są narażone na największy deficyt miejsc postojowych. Do analizy wskazano tereny Nowej Pragi (między al. Solidarności a ul. 11 Listopada i Ratuszową) oraz Starej Pragi i Szmulek (od Targowej do al. Tysiąclecia i ul. Radzymińskiej), a także ulice w bezpośrednim sąsiedztwie ZOO. Koncepcja zmian została poprzedzona analizą stanu obecnego i pomiarem ile samochodów parkuje na poszczególnych ulicach o różnych porach dnia. Koncepcja dotyczy oznakowania miejsc postojowych – jako że zgodnie z przepisami płatne miejsca postojowe powinny być wyznaczone. Tam gdzie to uzasadnione, rozważamy również wprowadzenie ruchu jednokierunkowego czy budowę dodatkowych zatok.
Decyzja o ewentualnym rozszerzeniu strefy zostanie podjęta po konsultacjach społecznych przez Radę m.st. Warszawy.

Jak można wziąć udział w konsultacjach:

Obszar analizy podzieliliśmy na 6 podobszarów. Każdemu z nich poświęcone jest osobne spotkanie, tak aby móc skoncentrować się na poszczególnych ulicach i zebrać opinie mieszkańców do proponowanych rozwiązań. Dodatkowo, przewidziano dwa spacery, a także mobilny punkt konsultacyjny.

Spotkania rozpoczynają się o godzinie 18.00:

Spacer rozpoczynają się o godzinie 11.00:

Uwagi do projektów można zgłaszać mailowo na adres sppnpraga@zdm.waw.pl do 10 listopada 2019 r.

Pełny raport z konsultacji dostępny jest pod adresem: konsultacje.um.warszawa.pl/sppn_praga.

Pliki do pobrania

Powered by Projectic.pl