Dane adresowe - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Dane adresowe

Adres

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

NIP

527-021-07-44

Centrala telefoniczna

tel. 22 55 89 000
faks 22 620 06 08

Opłatomaty ZDM

Czynne w dni robocze, w godzinach 7.30-15.30

Opłatomaty znajdują się w siedzibie ZDM przy ul. Chmielnej 120 i w oddziałach terenowych Straży Miejskiej (czynne przez całą dobę): W opłatomatach można dokonać płatności za: opłatę dodatkową za parkowanie, decyzję administracyjną o zajęciu pasa drogowego, opłatę skarbową i opłatę za usunięcie pojazdu/wraku.

Kancelaria ZDM – Biuro Obsługi

Czynne w dni robocze, w godzinach 7.30-15.30.

  Formularz kontaktowy  wyczyść

  Napisz do nas

  Uwaga! W przypadku żądania potwierdzenia wypłynięcia wiadomości e-mail, taki zapis powinien zawrzeć nadawca. Na tej podstawie pracownik Kancelarii ZDM w informacji zwrotnej to potwierdzi.

   

  Ważne! Nie wszystkie serwery pocztowe pozwalają na otrzymanie potwierdzenia wysłanej do nas wiadomości e-mail (co nie oznacza, że do nas nie dotarła), a także na otrzymanie wiadomości mailowej wysłanej przez nas.

   

  Przed wysłaniem listu do Zarządu Dróg Miejskich na adres e-mail kancelaria@zdm.waw.pl, prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami oraz wskazówkami dotyczącymi składania skarg, wniosków bądź zapytań przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej:

  • List wysyłany za pomocą poczty elektronicznej powinien zawierać imię, nazwisko (nazwę) oraz adres wnoszącego.
  • Zgodnie z art. 12 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, załatwiane są niezwłocznie; w innych przypadkach czas udzielenia odpowiedzi może wynieść do 30-stu dni kalendarzowych od datowania pisma. W szczególnie skomplikowanych sytuacjach prawnych załatwienie sprawy może trwać dwa miesiące.
  • Odpowiedzi na skargi i wnioski spełniające powyższe wymogi będą udzielane w formie pisemnej zgodnie z art. 14 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267).
  • Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46), skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego Zarząd Dróg Miejskich może pozostawić bez rozpoznania.

   

  W celu uzyskania szybkiej odpowiedzi zachęcamy do korzystania z Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 pod adresem kontakt@um.warszawa.pl.

  Dodatkowe informacje

  • Wydziały

   Lp.NazwaKontakt
   1.Kancelaria - Centrala telefoniczna22 55 89 000
   2.Sekretariat22 55 89 177 / 377
   3.Wydział Komunikacji SpołecznejRzecznik prasowy 22 55 89 233 / 336
   4.Wydział Zamówień Publicznych22 55 89 220
   5.Wydział Spraw Pracowniczych i Płacowych22 55 89 160 / 139 / 228
   6.Wydział Ewidencji Dróg22 55 89 779
   7.Wydział Utrzymania i Remontów Dróg - kancelaria spraw wydziału22 55 89 762
   8.Wydział Utrzymania i Remontów Dróg - kontrola i utrzymanie oznakowania (oznakowanie pionowe, poziome i urządzenia bezpieczeństwa ruchu)22 55 89 181 / 191 / 199
   9.Wydział Utrzymania i Remontów Dróg -przygotowanie zadań utrzymaniowo-remontowych22 55 89 501 / 704 / 760 / 794
   10.Wydział Utrzymania i Remontów Dróg - realizacja zadań utrzymaniowo-remontowych (nawierzchnie dróg, chodniki)22 55 89 705 / 708 / 734 / 757 / 759 / 761 / 765
   11.Wydział Utrzymania i Remontów Dróg - utrzymanie obiektów odwodnieniowych22 55 89 765 / 795
   12.Wydział Utrzymania i Remontów Dróg - przejazd pojazdów nienormatywnych22 55 89 764
   13.Wydział Utrzymania i Remontów Dróg - koordynacja robót remontowych22 55 89 794
   14.Wydział Utrzymania i Remontów Dróg - odbiór robót remontowych i inwestycyjnych22 55 89 707
   15.Wydział Obiektów Inżynierskich i Ochrony Środowiska22 55 89 720
   16.Pogotowie Drogowe19115
   17.Wydział Zrównoważonej Mobilności22 55 89 198
   18.Wydział Strategii i Rozwoju - badania ruchu22 55 89 259 / 362 / 363 / 366 / 368 / 407 / 548
   19.Wydział Strategii i Rozwoju - organizacja ruchu22 55 89 213 / 249 / 289 / 313 / 522 /547 / 548 / 549
   20.Wydział Oświetlenia22 55 89 430
   21.Wydział Sygnalizacji22 55 89 315 / 115
   22.Wydział MSI22 55 89 460
   23.Wydział Pasa Drogowego - zezwolenia na obiekty handlowe22 55 89 159 / 189 / 371 / 436 / 190 / 187 / 502
   24.Wydział Pasa Drogowego - zezwolenia na reklamy22 55 89 117 / 221 / 382 / 303
   25.Wydział Pasa Drogowego - zezwolenia na imprezy okolicznościowe i umowy22 55 89 235 / 194 / 540
   26.Wydział Pasa Drogowego - zezwolenia na obiekty budowlane22 55 89 326 / 163 / 360
   27.Wydział Parkowania - funkcjonowanie SPPN, wezwania e-kontroli, monity, wystawione DOD-y oraz reklamacje22 55 89 535 / 536 / 537 / 538
   28.Wydział Parkowania - skargi na pracę kontrolerów SPPN22 55 89 601 / 604 / 607
   29.Wydział Parkowania - abonamenty mieszkańca w SPPN22 55 89 463 / 603 / 608
   30.Wydział Parkowania - karty N+, Honorowe i Powstańca22 55 89 283
   31.Wydział Parkowania - parkingi podziemne w SPPN pod ul. Waryńskiego i pl. Krasińskiego22 55 89 349
   32.Wydział Parkowania - rozwój SPPN22 55 89 104 / 254
   33.Wydział Parkowania - parkomaty, płatności mobilne oraz oznakowanie SPPN22 55 89 149 / 416
   34.Wydział Kontroli Pasa Drogowego22 55 89 736 / 737
   35.Wydział Kontroli Pasa Drogowego - pojazdy usunięte22 55 89 268 / 261
   36.Wydział Informatyki22 55 89 133
   37.Wydział Windykacji22 55 89 237 / 309 / 475 / 768
   38.Wydział Opiniowania i Umów22 55 89 414 / 426
   39.Wydział Infrastruktury - decyzje lokalizacyjne22 55 89 203 / 478
   40.Wydział Infrastruktury - decyzje terenowe22 55 89 225 / 242 / 271 / 285 / 291 / 294 / 301
   41.Wydział infrastruktury - decyzje karne22 55 89 146
   42.Inspektor Ochrony Danych - Arkadiusz Michalakiod@zdm.waw.pl
   UWAGA: Inspektorzy niektórych wydziałów (m.in. Oświetlenia, Utrzymania i Remontów Dróg, Infrastruktury czy Zrównoważonej Mobilności) wykonują pracę w terenie. Kontakt z nimi może być utrudniony. Prosimy o wyrozumiałość i kontakt drogą pisemną lub mailową.
  • Dyżury dyrektora

   Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich oraz Zastępcy Dyrektora przyjmują w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach 15.00-17.00, po uprzednim umówieniu się:

   • telefonicznie 22 55 89 177 (w godzinach 7.30-15.30)
   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kancelaria@zdm.waw.pl

   Uwaga! W związku z pandemią koronawirusa dyżury są zawieszone do odwołania.

  Powered by Projectic.pl