Dane adresowe - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane adresowe

Adres

 • Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa
 • e- Doręczenia
  • adres do e-Doręczeń: AE:PL-23484-34014-USRBG-15
  • nazwa podmiotu: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

NIP

527 021 07 44

Centrala telefoniczna

Opłatomaty ZDM

 • Opłatomaty znajdują się w siedzibie ZDM przy ul. Chmielnej 120. Są czynne w dni robocze, w godzinach 7.30-15.30.
 • Można w nich dokonać płatności za: opłatę dodatkową za parkowanie, decyzję administracyjną o zajęciu pasa drogowego, opłatę skarbową, opłatę za usunięcie pojazdu/wraku, wydanie nalepki na pojazd wyłączony z wymogów Strefy Czystego Transportu.

Obsługa interesantów

 • Kancelaria urzędu mieszcząca się pod adresem ul. Chmielna 120 jest czynna w dni robocze, w godzinach 7.30-15.30.
 • Punkt zajmujący się udzielaniem informacji i rozpatrywaniem wniosków dot. Strefy Czystego Transportu mieści się pod adresem ul. Chmielna 124 (wejście od ul. Żelaznej) i jest czynny w dni robocze, w godzinach 8.00-20.00.

 

 

  Formularz kontaktowy
  Napisz do nas

  W przypadku żądania potwierdzenia wypłynięcia wiadomości e-mail, taki zapis powinien zawrzeć nadawca. Na tej podstawie pracownik Kancelarii ZDM potwierdzi to w odpowiedzi zwrotnej.

  Nie wszystkie serwery pocztowe pozwalają na otrzymanie automatycznego potwierdzenia wysłanej do nas wiadomości e-mail (co nie oznacza, że do nas nie dotarła), a także na otrzymanie wiadomości mailowej wysłanej przez nas.

  Przed wysłaniem listu do Zarządu Dróg Miejskich na adres e-mail kancelaria@zdm.waw.pl, prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami oraz wskazówkami dotyczącymi składania skarg, wniosków bądź zapytań przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej:

  • List wysyłany za pomocą poczty elektronicznej powinien zawierać imię, nazwisko (nazwę) oraz adres wnoszącego.
  • Zgodnie z art. 12 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, załatwiane są niezwłocznie; w innych przypadkach czas udzielenia odpowiedzi może wynieść do 30-stu dni kalendarzowych od datowania pisma. W szczególnie skomplikowanych sytuacjach prawnych załatwienie sprawy może trwać dwa miesiące.
  • Odpowiedzi na skargi i wnioski spełniające powyższe wymogi będą udzielane w formie pisemnej zgodnie z art. 14 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267).
  • Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46), skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego Zarząd Dróg Miejskich może pozostawić bez rozpoznania.

  Miejskie Centrum Kontaktu

  W celu uzyskania szybkiej odpowiedzi zachęcamy do korzystania z dostępnego Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 pod adresem kontakt@um.warszawa.pl.

  Dodatkowe informacje

  Powered by Projectic.pl