Punkty informacji płatnej - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Punkty informacji płatnej

Punkty Informacji płatnej to jeden z elementów Miejskiego Systemu Informacji, utworzony dla obiektów o charakterze handlowym, usługowym itp. Są to podświetlane tablice umieszczone w pasie drogi, zawierające logotypy oraz informacje kierunkujące dla ruchu kołowego. Punkty te ułatwiają dotarcie do prezentowanych obiektów. Pierwsze takie punkty pojawiły się na ulicach Warszawy w 2014 roku. Obecnie jest ich 297.

Wszystkich zainteresowanych umieszczeniem swojej informacji na takich nośnikach prosimy o kontakt z operatorem, którym jest firma AMS. Operator działa w imieniu ZDM, na podstawie zawartej z nami umowy. Do zadań operatora należy pozyskiwanie i kontakt z zainteresowanymi podmiotami, zawieranie umów z klientami, wykonanie, montaż oraz obsługa paneli Punktów Informacji Płatnej.

Kontakt

Powered by Projectic.pl