Tablice adresowe - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Tablice adresowe

Prawidłowe i czytelne oznakowanie posesji numerem porządkowym jest istotnym elementem wpływającym na poprawę bezpieczeństwa. Dobrze widoczna tablica z adresem posesji umożliwia łatwiejsze dotarcie do poszukiwanych adresów zarówno mieszkańcom, jak i przyjezdnym, a co najważniejsze – służbom miejskim i ratunkowym.

Obowiązek oznakowania posesji tablicą z numerem porządkowym wynika z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (art. 47b ust. 1, ust. 2 i ust. 4) z dnia 17 maja 1989 r. i spoczywa na właścicielu lub zarządcy posesji.

W Warszawie wprowadzony został jednolity system wzorów oznakowania, który określa, z jakich materiałów ma być wykonana tablica i jakie powinna zawierać informacje. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu mieszkańców i właścicieli posesji Zarząd Dróg Miejskich przygotowuje i wydaje bezpłatnie – na wniosek zainteresowanych – dokumentację techniczną dla tablic adresowych.

Najczęstsze pytania dotyczące tablic adresowych:

Kto może wystąpić o wydanie dokumentacji?

O wydanie dokumentacji technicznej może wystąpić:

 • właściciel posesji
 • zarządca
 • pełnomocnik (za okazaniem dokumentu stwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Jakie dokumenty będą mi potrzebne do uzyskania dokumentacji?

Aby wystąpić o dokumentację techniczną dla tablicy adresowej należy:

 • wypełnić podanie (wzór do pobrania na dole strony)
 • załączyć skan bądź fotokopię informacji z Biura Geodezji i Katastru o nadanym numerze porządkowym
 • w przypadku występowania jako pełnomocnik należy dodatkowo dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej.

Jak poprawnie wypełnić podanie?

W podaniu prosimy o:

 • zaznaczenie kto składa podanie (właściciel/zarządca/pełnomocnik)
 • wybranie sposobu odbioru dokumentacji (poczta, e-mail, osobiście)
 • wpisanie danych osoby/osób upoważnionych do osobistego odbioru dokumentacji.

Jak mogę uiścić opłatę skarbową za pełnomocnictwo?

Opłatę skarbową można uiścić przelewem na konto Urzędu m.st. Warszawy (informacje o numerze konta), w kasach urzędu lub w opłatomatach ZDM, znajdujących się w budynku przy ul. Chmielna 120.

Nie posiadam informacji z ewidencji adresów, jak mogę uzyskać taki dokument?

Zawiadomienia/zaświadczenia o nadanym numerze porządkowym wydawane są przez Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy. Informacja krok po kroku, jak je uzyskać dostępna jest na stronie Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19 115.

Mam już wszystkie dokumenty i co dalej?

Przygotowane dokumenty należy złożyć do Wydziału Miejskiego Systemu Informacji ZDM. Można to zrobić na kilka sposobów:

 • przesyłając e-mailem na adres: msi@zdm.waw.pl
 • przesyłając pocztą na adres: ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa
 • składając osobiście w kancelarii ZDM: ul. Chmielna 120 (czynna pon.-pt. 7.30-15.30).

Jaki jest czas oczekiwania?

Dokumentację techniczną przygotowujemy w terminie do 7 dni roboczych.

Jak mogę odebrać dokumentację?

Dokumentację można otrzymać:

 • elektronicznie: e-mailem na wskazany w podaniu adres
 • pocztą tradycyjną
 • osobiście, za pokwitowaniem w kancelarii ZDM: ul. Chmielna 120, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Odebrałem już dokumentację, co dalej?

Mając gotową dokumentację należy skierować się do wybranego przez siebie producenta, który na jej podstawie wykona tablicę, a następnie zamontować ją zgodnie z zasadami umieszczania (do pobrania na dole strony).

Mam dodatkowe pytania, jak mogę się skontaktować?

Mailowo na adres e-mail msi@zdm.waw.pl

Telefonicznie pod numerami 22 55 89 460 lub 22 55 89 405

Nie wszystkie serwery pocztowe pozwalają na otrzymanie potwierdzenia wysłanej do nas wiadomości e-mail (co nie oznacza, że do nas nie dotarła), a także na otrzymanie wiadomości mailowej wysłanej przez nas.

Powered by Projectic.pl