Tablice adresowe - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Tablice adresowe

Prawidłowe i czytelne oznakowanie posesji numerem porządkowym jest istotnym elementem wpływającym na poprawę bezpieczeństwa. Dobrze widoczna tablica z adresem posesji umożliwia łatwiejsze dotarcie do poszukiwanych adresów zarówno mieszkańcom, jak i przyjezdnym, a co najważniejsze – służbom miejskim i ratunkowym.

Obowiązek oznakowania posesji tablicą z numerem porządkowym wynika z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (art. 47b ust. 1 i ust. 3) z dnia 17 maja 1989 r. i spoczywa na właścicielu lub zarządcy posesji.

W Warszawie wprowadzony został jednolity system wzorów oznakowania, który określa, z jakich materiałów ma być wykonana tablica i jakie powinna zawierać informacje. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu mieszkańców i właścicieli posesji Zarząd Dróg Miejskich przygotowuje i wydaje bezpłatnie – na wniosek zainteresowanych – dokumentację techniczną dla tablic adresowych.

Najczęstsze pytania dotyczące tablic adresowych:

Kto może wystąpić o wydanie dokumentacji?

O wydanie dokumentacji technicznej może wystąpić:

 • właściciel posesji
 • zarządca
 • pełnomocnik (za okazaniem dokumentu stwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Jakie dokumenty będą mi potrzebne do uzyskania dokumentacji?

Aby wystąpić o dokumentację techniczną dla tablicy adresowej należy:

 • wypełnić podanie (wzór do pobrania na dole strony)
 • załączyć skan bądź fotokopię informacji z Biura Geodezji i Katastru o nadanym numerze porządkowym
 • w przypadku występowania jako pełnomocnik należy dodatkowo dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej.

Jak poprawnie wypełnić podanie?

W podaniu prosimy o:

 • zaznaczenie kto składa podanie (właściciel/zarządca/pełnomocnik)
 • wybranie sposobu odbioru dokumentacji (poczta, e-mail, osobiście)
 • wpisanie danych osoby/osób upoważnionych do osobistego odbioru dokumentacji.

Jak mogę uiścić opłatę skarbową za pełnomocnictwo?

Opłatę skarbową można uiścić przelewem na konto Urzędu m.st. Warszawy (informacje o numerze konta), w kasach urzędu lub w opłatomatach ZDM, znajdujących się w budynku przy ul. Chmielna 120.

Nie posiadam informacji z ewidencji adresów, jak mogę uzyskać taki dokument?

Zawiadomienia/zaświadczenia o nadanym numerze porządkowym wydawane są przez Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy.
Informacja krok po kroku, jak je uzyskać dostępna jest na stronie Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19 115.

Mam już wszystkie dokumenty. Jakie są następne kroki?

Przygotowane dokumenty należy złożyć do Wydziału Miejskiego Systemu Informacji ZDM. Można to zrobić na kilka sposobów:

 • przesyłając e-mailem na adres: msi@zdm.waw.pl
 • przesyłając pocztą na adres: ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa
 • składając osobiście w kancelarii ZDM: ul. Chmielna 120 (czynna pon.-pt. 7.30-15.30).

Jaki jest czas oczekiwania?

Dokumentację techniczną przygotowujemy w terminie do 7 dni roboczych.

Jak mogę odebrać dokumentację?

Dokumentację można otrzymać:

 • elektronicznie: e-mailem na wskazany w podaniu adres
 • pocztą tradycyjną
 • osobiście, za pokwitowaniem w kancelarii ZDM: ul. Chmielna 120, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Odebrałem już dokumentację, co dalej?

Mając gotową dokumentację należy skierować się do wybranego przez siebie producenta, który na jej podstawie wykona tablicę, a następnie zamontować ją zgodnie z zasadami umieszczania (do pobrania na dole strony).

Mam dodatkowe pytania, jak mogę się skontaktować?

Mailowo na adres e-mail msi@zdm.waw.pl

Telefonicznie pod numerami 22 55 89 460 lub 22 55 89 405

Nie wszystkie serwery pocztowe pozwalają na otrzymanie potwierdzenia wysłanej do nas wiadomości e-mail (co nie oznacza, że do nas nie dotarła),
a także na otrzymanie wiadomości mailowej wysłanej przez nas.

Powered by Projectic.pl