O nas - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

O nas

Zarząd Dróg Miejskich to jednostka budżetowa m.st. Warszawy, której głównym zadaniem jest utrzymanie istniejących dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych, za wyjątkiem dróg ekspresowych i autostrad. W naszej gestii znajduje się blisko 800 km dróg. To nie wszystkie drogi w mieście. Duża ich część to ulice gminne, które są w gestii urzędów dzielnic, z kolei drogami ekspresowymi zarządza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Zarząd Dróg Miejskich administruje też chodnikami i drogami dla rowerów o powierzchni 5,5 mln m kw., 116 tys. latarni z 120 tys. opraw oświetleniowych, 849 skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych z sygnalizacją świetlną i 545 obiektami mostowymi (to nie tylko mosty, ale też wiadukty, kładki, przejścia podziemne, przepusty drogowe, estakady, tunele, windy i podnośniki oraz ekrany akustyczne wzdłuż dróg). Utrzymujemy także Strefę Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, Miejski System Informacji oraz Zintegrowany System Zarządzania Ruchem.

 

Dbamy o to, aby Warszawa miała sprawną i bezpieczną infrastrukturę drogową, zgodną z zasadą zrównoważonego rozwoju i zabezpieczającą potrzeby wszystkich uczestników ruchu drogowego. Naszym priorytetem jest dobry kontakt z mieszkańcami. Usprawniamy obsługę spraw, dostosowując ją zarówno do potrzeb rynku, jak i oczekiwań mieszkańców Warszawy. Usprawniamy system wydawania abonamentów, identyfikatorów i innych decyzji. Wprowadzamy nowe rozwiązania poprawiające obsługę – np. opłatomaty. Zastąpiły one tradycyjną kasę, znacznie usprawniając dokonywanie opłat. Dyrektorzy ZDM spotykają się z mieszkańcami na specjalnie wyznaczonych dyżurach.

Powered by Projectic.pl