Wydawanie opinii - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Wydawanie opinii

Zarząd Dróg Miejskich opiniuje i uzgadnia sprawy m.in. z zakresu organizacji ruchu, sygnalizacji świetnej, oświetlenia ulicznego. Szczegółowy tryb uzyskania opinii lub uzgodnienia, wraz z wykazem wymaganych dokumentów, dostępny jest w karcie usług odpowiedniej dla danego zakresu sprawy (do pobrania na dole strony).

Wśród opiniowanych spraw znajdują się te z zakresu:

 • projektów organizacji ruchu
 • budowy, przebudowy, inwentaryzacji oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej
 • projektu organizacji ruchu w zakresie sygnalizacji i elementów MSI
 • dostępu do drogi publicznej
 • zmiany zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogi w zakresie włączenia do drogi
 • usytuowania obiektu przy zewnętrznej krawędzi jezdni
 • odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych
 • zgłoszenia zmian w organizacji ruchu
 • projektu czasowej organizacji ruchu
 • projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wszystkie projekty opiniowane są przez tzw. Radę Techniczną.

Szczegółowe informacje można także uzyskać pod numerami telefonów:

Wydział Strategii i Rozwoju: 

 • Zespół ds. opiniowania: 22 55 89 267 / 414/ 417 / 421 / 426
 • Organizacja ruchu: 22 55-89-313 / 213

Wydziału Sygnalizacji: 22 55 89 115
Wydziału Oświetlenia: 22 55 89 430

Pliki do pobrania

Powered by Projectic.pl