Wydawanie opinii - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Wydawanie opinii

Zarząd Dróg Miejskich opiniuje i uzgadnia sprawy m.in. z zakresu organizacji ruchu, sygnalizacji świetnej, oświetlenia ulicznego.

Szczegółowy tryb uzyskania opinii lub uzgodnienia, wraz z wykazem wymaganych dokumentów, dostępny jest w karcie usług odpowiedniej dla danego zakresu sprawy (do pobrania na dole strony).

Wśród opiniowanych spraw znajdują się te z zakresu:

  • projektów organizacji ruchu
  • budowy, przebudowy, inwentaryzacji oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej
  • projektu organizacji ruchu w zakresie sygnalizacji i elementów MSI
  • dostępu do drogi publicznej
  • zmiany zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogi w zakresie włączenia do drogi
  • usytuowania obiektu przy zewnętrznej krawędzi jezdni
  • odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych
  • zgłoszenia zmian w organizacji ruchu
  • projektu czasowej organizacji ruchu
  • projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wszystkie projekty opiniowane są przez tzw. Radę Techniczną.

Szczegółowe informacje można także uzyskać pod poniższymi numerami telefonów.

Wydział Opiniowania i Umów

Wydziału Strategii i Rozwoju

Wydziału Sygnalizacji

Wydziału Oświetlenia

Pliki do pobrania

Powered by Projectic.pl